Inovativní vzdělávání
a poradenství

Náklady a controlling v logistice

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Logistika


Kurz je určený k pochopení moderního pojetí řízení logistiky controllingovými metodami, nástroji a postupy. Počínaje speciálním členěním nákladů, konče řízením důsledně založeným na měřitelném výkonu, je logistika představena v plnohodnotných souvislostech s výkony podniku. (Vazby na podnikovou strategii a marketing. Předvýrobní a zákaznická logistika. Zisk logistiky. Rozhodování o outsourcingu.) Kurz je koncipován tak, že v případě zájmu lze absolvovat pouze první den (Náklady a jejich členění pro efektivní řízení logistiky). Jedná se o ucelený modul, na který další dva dny navazují.

 • Pochopit význam nákladové struktury pro efektivní řízení logistických procesů.
 • Naučit se měřit výkony ve fyzických jednotkách metodou "Správně a včas".
 • Pochopit a prakticky užít správného postavení obou základních funkcí logistiky v podnikových procesech.
 • Obeznámení se s v praxi použitými modely a postupy.
 • Vzory všech použitých modelů dostanou účastníci v "ostrých" verzích.

Manažerům logistiky, controllingovým manažerům a všem pracovníkům, kteří řídí jednotlivé logistické kroky operace.

1. den

 • Náklady v logistice, jejich členění
 • Model souvislosti s nástroji řízení
 • Cvičení na modelu
 • Praktické návody a zkušenosti
 • Pravidla pro zpracování, zobrazení a interpretaci výsledků

2. den

 • Logistika v širších souvislostech s vývojem podniku
 • Odvození cílů logistiky od cílů podniku
 • Klíčové ukazatele a práce s nimi
 • Pravomoci a nepřímé nástroje řízení
 • Předstižné a výkonové ukazatele podniku a logistiky
 • Model výkonnosti podniku a souvislosti logistiky

3. den

 • Řízení jednotlivých útvarů a výkonů v logistice (sklad, zásobování, zákaznické služby)
 • Cena nákupu a cena okamžitého použití
 • Zisk a controllingový zisk logistického útvaru a jednotlivých procesů. Modely řízení těchto útvarů a procesů

Interaktivní výklad s diskuzí, praktické příklady, prakticky užité modely a cvičení na nich.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Martina H., Yazaki Wiring Technologies s.r.o.

Poutavý výklad lektora, odborné informace.

 • květen 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
 • říjen 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:23.10.2024-25.10.2024
Kat. číslo:141118
Cena bez DPH:14400.00 Kč
Cena s DPH:17424.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené