Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Náklady a controlling v logistice

Kurz je určený k pochopení moderního pojetí řízení logistiky controllingovými metodami, nástroji a postupy. Počínaje speciálním členěním nákladů, konče řízením důsledně založeným na měřitelném výkonu, je logistika představena v plnohodnotných souvislostech s výkony podniku. (Vazby na podnikovou strategii a marketing. Předvýrobní a zákaznická logistika. Zisk logistiky. Rozhodování o outsourcingu.) Kurz je koncipován tak, že v případě zájmu lze absolvovat pouze první den (Náklady a jejich členění pro efektivní řízení logistiky). Jedná se o ucelený modul, na který další dva dny navazují.

Cíle

 • Pochopit význam nákladové struktury pro efektivní řízení logistických procesů.
 • Naučit se měřit výkony ve fyzických jednotkách metodou "Správně a včas".
 • Pochopit a prakticky užít správného postavení obou základních funkcí logistiky v podnikových procesech.
 • Obeznámení se s v praxi použitými modely a postupy.
 • Vzory všech použitých modelů dostanou účastníci v "ostrých" verzích.

Určeno

Manažerům logistiky, controllingovým manažerům a všem pracovníkům, kteří řídí jednotlivé logistické kroky operace.

Obsah

1. den

 • Náklady v logistice, jejich členění
 • Model souvislosti s nástroji řízení
 • Cvičení na modelu
 • Praktické návody a zkušenosti
 • Pravidla pro zpracování, zobrazení a interpretaci výsledků

2. den

 • Logistika v širších souvislostech s vývojem podniku
 • Odvození cílů logistiky od cílů podniku
 • Klíčové ukazatele a práce s nimi
 • Pravomoci a nepřímé nástroje řízení
 • Předstižné a výkonové ukazatele podniku a logistiky
 • Model výkonnosti podniku a souvislosti logistiky

3. den

 • Řízení jednotlivých útvarů a výkonů v logistice (sklad, zásobování, zákaznické služby)
 • Cena nákupu a cena okamžitého použití
 • Zisk a controllingový zisk logistického útvaru a jednotlivých procesů. Modely řízení těchto útvarů a procesů

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktické příklady, prakticky užité modely a cvičení na nich.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.czKurz je určený k pochopení moderního pojetí řízení logistiky controllingovými metodami, nástroji a postupy. Počínaje speciálním členěním nákladů, konče řízením důsledně založeným na měřitelném výkonu, je logistika představena v plnohodnotných souvislostech s výkony podniku. (Vazby na podnikovou strategii a marketing. Předvýrobní a zákaznická logistika. Zisk logistiky. Rozhodování o outsourcingu.) Kurz je koncipován tak, že v případě zájmu lze absolvovat pouze první den (Náklady a jejich členění pro efektivní řízení logistiky). Jedná se o ucelený modul, na který další dva dny navazují.

Cíle

 • Pochopit význam nákladové struktury pro efektivní řízení logistických procesů.
 • Naučit se měřit výkony ve fyzických jednotkách metodou "Správně a včas".
 • Pochopit a prakticky užít správného postavení obou základních funkcí logistiky v podnikových procesech.
 • Obeznámení se s v praxi použitými modely a postupy.
 • Vzory všech použitých modelů dostanou účastníci v "ostrých" verzích.

Určeno

Manažerům logistiky, controllingovým manažerům a všem pracovníkům, kteří řídí jednotlivé logistické kroky operace.

Obsah

1. den

 • Náklady v logistice, jejich členění
 • Model souvislosti s nástroji řízení
 • Cvičení na modelu
 • Praktické návody a zkušenosti
 • Pravidla pro zpracování, zobrazení a interpretaci výsledků

2. den

 • Logistika v širších souvislostech s vývojem podniku
 • Odvození cílů logistiky od cílů podniku
 • Klíčové ukazatele a práce s nimi
 • Pravomoci a nepřímé nástroje řízení
 • Předstižné a výkonové ukazatele podniku a logistiky
 • Model výkonnosti podniku a souvislosti logistiky

3. den

 • Řízení jednotlivých útvarů a výkonů v logistice (sklad, zásobování, zákaznické služby)
 • Cena nákupu a cena okamžitého použití
 • Zisk a controllingový zisk logistického útvaru a jednotlivých procesů. Modely řízení těchto útvarů a procesů

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktické příklady, prakticky užité modely a cvičení na nich.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:05.12.2018-07.12.2018
Kat. číslo:181132
Cena s DPH 21%:12584.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:06.03.2019-08.03.2019
Kat. číslo:191129
Cena s DPH 21%:13068.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:11.11.2019-13.11.2019
Kat. číslo:191130
Cena s DPH 21%:13068.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků