Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Štíhlá výroba

Podniky musí mít v dnešní době ve svých plánech jednoznačně vytyčeny takové cíle, které přinesou úsporu finančních nákladů při zachování produkce, nebo zvýšení produkce při zachování nákladů. Každopádně se jedná o snahu všech subjektů efektivně poskytovat a realizovat nabízené výrobky a služby, což vyžaduje dokonalé plánování výroby, plynulé zásobování, plynulý průchod zakázky výrobou a odbyt hotových výrobků. Štíhlá výroba se tedy nasazením jednotlivých metod snaží zajistit co nejefektivnější výrobní postupy včetně jejich zajištění a zabezpečení.

Cíle

 • Seznámit se s moderními metodami štíhlé výroby a celkovým řízením podniku ve smyslu štíhlé organizace.
 • Pochopit základní rozdíly a vhodnosti nasazení jednotlivých metod či principů.
 • Poukázat na přínosy a rizika metod a prezentovat úspěšné aplikace na reálných studiích.

Určeno

Průmyslovým inženýrům, manažerům a vedoucím výroby, pracovníkům lean.

Obsah

Moderní přístupy provozního managementu

 • historie pojmu štíhlá výroba,
 • základní principy a pilíře štíhlé výroby,
 • související omezení a nutné podmínky pro realizaci.

Nástroje štíhlé výroby

 • Kaizen a jeho nástroje kontinuálního zlepšování,
 • principy Six Sigma,
 • bránění vzniku vad, systémy Poka Yoke a FMEA,
 • produktivní údržba TPM,
 • systémy pro plánování a řízení výroby - Kanban, JIT, apod.,
 • další vybrané nástroje štíhlé výroby.

Kritéria optimality pro štíhlou výrobu

 • očekávání, rizika a výsledky,
 • kvantitativní ukazatelé štíhlé výroby,
 • kvalitativní hodnocení štíhlé výroby.

Projekt zavedení principů štíhlé výroby

 • štíhlý layout a buňková výroba,
 • štíhlá logistika a štíhlá administrativa,
 • přístup k výsledkům řešených projektů Lean.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:04.03.2019-05.03.2019
Kat. číslo:192324
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:28.05.2019-29.05.2019
Kat. číslo:192325
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:23.09.2019-24.09.2019
Kat. číslo:192326
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:04.11.2019-05.11.2019
Kat. číslo:192327
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků