Mistr - úroveň II

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


Pro trvalý úspěch firmy je nutný neustálý rozvoj dovedností managementu první linie. Východiskem je soustavná péče o profesionální růst těchto pracovníků.
 • Pochopit význam týmové spolupráce pro rozvoj firmy.
 • Osvojit si efektivní a nekonfliktní postupy pro vedení lidí.
 • Naučit se účinně motivovat své podřízené.
 • Získat nové znalosti v oblasti řízení kvality.
 • Zvládnout postupy pro hodnocení časové náročnosti výrobních procesů.

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců a absolventům kurzu "Mistr - úroveň I".

Vedení pracovního týmu

 • co je tým a čím se liší od jiných skupin,
 • vytváření pracovního týmu,
 • co z Vás dělá vedoucího a proč vlastně lidé poslouchají,
 • rozvoj jednotlivců v rámci týmu,
 • diagnostika týmových rolí,
 • udržování a vedení pracovního týmu,
 • praktický výcvik.

Motivace podřízených

 • co je motivace a jak vypadá motivační proces,
 • potřeby a požadavky zaměstnanců, jejich uspokojování,
 • základní motivační teorie, rozvoj motivačního prostředí,
 • motivace jednotlivců, jaké volit vhodné stimuly,
 • motivace pracovních týmů,
 • zdroje demotivace a jednání s demotivovanými lidmi,
 • role mistra v prevenci demotivace.

Kvalita práce jako požadavek doby

 • význam kvality, kde a jak vzniká,
 • vysoká kvalita = nižší náklady, vyšší produktivita,
 • procesní přístup - komponenty procesu a jejich ovlivňování,
 • zabezpečování kvality na pracovištích,
 • motivace mistrů ke kvalitě.

Časová racionalizace

 • význam časové racionalizace při optimalizaci výroby a procesů,
 • pravidla a postupy správného měření času,
 • základní rozdělení metod pro časovou racionalizaci,
 • snímky pracovní směny a snímky operací,
 • alternativní časové studie.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • Mistr - úroveň II (156.524KB)
 • Místo konání:Brno
  Dny:4
  Termín:17.09.2019-18.09.2019
  08.10.2019-09.10.2019
  Kat. číslo:192310
  Cena bez DPH:13200.00
  Cena s DPH:15972.00
  Vybrat tento termín
  Místo konání:Plzeň
  Dny:4
  Termín:17.10.2019-18.10.2019
  11.11.2019-12.11.2019
  Kat. číslo:192311
  Cena bez DPH:13200.00
  Cena s DPH:15972.00
  Vybrat tento termín
  Místo konání:Praha
  Dny:4
  Termín:18.11.2019-19.11.2019
  09.12.2019-10.12.2019
  Kat. číslo:192312
  Cena bez DPH:13200.00
  Cena s DPH:15972.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené