Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Systémy odměňování a benefitů v praxi

Strategie HR a zejména tvorba strategie odměňování a její návaznost na další systémy personální práce jako je motivace a stimulace zaměstnanců či hodnocení zaměstnanců je základem odměňování pracovníků, včetně propojení s firemní strategií a organizační a firemní kulturou. Náš seminář je zaměřen na praktická cvičení v přípravě a tvorbě systému odměňování (C&B), na volbu vhodných mzdových forem pro odměňování zaměstnanců podle charakteru vykonávané práce a konkrétně měřitelných a hodnotitelných prémiových ukazatelů, způsobu a kontroly jejich plnění.

Cíle

Absolventi kurzu budou seznámeni s:

 • důležitými faktory při tvorbě systému odměňování a zaměstnaneckých výhod (C&B),
 • přípravou a tvorbou systému C&B a jejich návazností na další systémy personální práce,
 • jednotlivými druhy a formami benefitů a jejich zaváděním ve firmě.

Určeno

Seminář je určen personálním manažerům, personalistům a manažerům všech stupňů řízení, kteří odpovídají za finanční odměňování zaměstnanců.

Obsah

Systém odměňování a benefitů

 • strategie tvorby odměňování a benefitů,
 • politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, řešení modelových situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.czStrategie HR a zejména tvorba strategie odměňování a její návaznost na další systémy personální práce jako je motivace a stimulace zaměstnanců či hodnocení zaměstnanců, je základem odměňování pracovníků, včetně propojení s firemní strategií a organizační a firemní kulturou. Náš seminář je zaměřen na praktická cvičení v přípravě a tvorbě systému odměňování (C&B), na volbu vhodných mzdových forem pro odměňování zaměstnanců podle charakteru vykonávané práce a konkrétně měřitelných a hodnotitelných prémiových ukazatelů, způsobu a kontroly jejich plnění.

Cíle

Absolventi kurzu budou seznámeni s:

 • důležitými faktory při tvorbě systému odměňování a zaměstnaneckých výhod (C&B),
 • přípravou a tvorbou systému C&B a jejich návazností na další systémy personální práce,
 • jednotlivými druhy a formami benefitů a jejich zaváděním ve firmě.

Určeno

Seminář je určen personálním manažerům, personalistům a manažerům všech stupňů řízení, kteří odpovídají za finanční odměňování zaměstnanců.

Obsah

Systém odměňování a benefitů

 • strategie tvorby odměňování a benefitů,
 • politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, řešení modelových situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:28.11.2018-28.11.2018
Kat. číslo:180545
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:10.04.2019-10.04.2019
Kat. číslo:190556
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:04.09.2019-04.09.2019
Kat. číslo:190557
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:27.11.2019-27.11.2019
Kat. číslo:190558
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků