Inovativní vzdělávání
a poradenství

Systémy odměňování a benefitů v praxi

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Strategie HR a zejména tvorba strategie odměňování a její návaznost na další systémy personální práce jako je motivace a stimulace zaměstnanců či hodnocení zaměstnanců, je základem odměňování pracovníků, včetně propojení s firemní strategií a organizační a firemní kulturou. Náš seminář je zaměřen na praktická cvičení v přípravě a tvorbě systému odměňování (C&B), na volbu vhodných mzdových forem pro odměňování zaměstnanců podle charakteru vykonávané práce a konkrétně měřitelných a hodnotitelných prémiových ukazatelů, způsobu a kontroly jejich plnění.

Absolventi kurzu budou seznámeni s:

 • důležitými faktory při tvorbě systému odměňování a zaměstnaneckých výhod (C&B),
 • přípravou a tvorbou systému C&B a jejich návazností na další systémy personální práce,
 • jednotlivými druhy a formami benefitů a jejich zaváděním ve firmě.

Seminář je určen personálním manažerům, personalistům a manažerům všech stupňů řízení, kteří odpovídají za finanční odměňování zaměstnanců.

Systém odměňování a benefitů

 • strategie tvorby odměňování a benefitů,
 • politika odměňování,
 • obsah a tvorba systému odměňování,
 • výběr vhodných benefitů a jejich výhodnost pro zaměstnavatele,
 • trendy a obliba benefitů,
 • systém odměňování a jeho vazba na další systémy řízení lidských zdrojů.

Interaktivní výklad s diskuzí, řešení modelových situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Simona K., Lutech Resources Czech Republic s.r.o.

Super! Neskutečná energie, vstřícný přístup, ochota odpovídat, poradit! Velký respekt a obdiv ke zkušenostem lektorky!

Michaela B., Český rozhlas

Úžasné školení, skvělé propojení praxe s teorií.

 • únor 2024, školí Ing. Ivana Šteglová
 • duben 2024, školí Ing. Ivana Šteglová
 • listopad 2024, školí Ing. Ivana Šteglová
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:25.11.2024-25.11.2024
Kat. číslo:140535
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené