Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní předpisy v praxi


Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí účastníky se souvislostmi mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě a uplatňováním celních předpisů.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • orientovat se v české legislativě a v legislativě EU v rámci celní problematiky,
 • používat celní sazebník EU,
 • orientovat se v preferenčních vztazích EU se třetími zeměmi,
 • uplatňovat správné postupy v celních procedurách,
 • dodržovat správné zásady při obchodování se třetími zeměmi.

Všem přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení, zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi. Dalším zájemcům, kteří se potýkají s celními záležitostmi, potřebují si osvojit, osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se celního řízení v EU.

 • Úvod do práva Evropské unie
 • Celní sazebník EU a jeho používání
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Preferenční vztahy EU ke třetím zemím
 • Prokazování původu zboží
 • Celní předpisy EU, česká legislativa, celní kodex
 • Celní řízení
 • INCOTERMS v celním řízení
 • Celní režimy - jejich specifika a použití

 Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Olga H., TRW Automotive Czech s.r.o.

Dobře podaný výklad, spousta příkladů z praxe, velmi užitečné školení.

Josef P., DHL Express Czech Republic, s.r.o.

Oceňuji přístup lektorů. Perfektní vysvětlení pojmů, zodpovězení otázek z praxe. Na názorných příkladech pomoc, jak řešit konkrétní situace. Předání informací bylo velmi lidské, což vede k jasnému pochopení problematiky. Velmi děkuji.

 • únor 2023, školí Mgr. Josef Vachtl
 • květen 2023, školí Mgr. Josef Vachtl
 • říjen 2023, školí Mgr. Josef Vachtl
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:25.10.2023-25.10.2023
Kat. číslo:131203
Cena bez DPH:4400.00 Kč
Cena s DPH:5324.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené