Řízení procesů logistiky

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Logistika


Logistika je dnes jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí. Autonomní metra či vlaky jsou zcela běžná záležitost, testují se autonomní osobní i nákladní automobily, a ve výrobách a skladech již zcela běžně jezdí vozíky bez obsluhy. Proč tomu tak je? Protože se v mnoha případech jedná o opakovanou činnost, kterou můžeme automatizovat a tím nejen zlevnit logistický proces, ale udělat ho i nezávislým na lidských chybách. O to se snaží i mnoho dalších prvků Průmyslu 4.0, které se zaměřují na ulehčení, zrychlení a zefektivnění logistických činností.

Pochopíte význam logistiky v celkovém konceptu procesního řízení podniku, včetně zasazení do integrovaného systému zlepšování podnikových procesů. Budete schopni přiřadit priority a vybrat nejefektivnější zlepšení ve smyslu zkrácení doby dodání výrobku zákazníkovi. Může se jednat o následující podrobnější cíle:

 • zjistit souvislosti a návaznosti mezi výrobními a logistickými procesy,
 • pochopit celkový význam a vliv logistických procesů na ekonomiku podniku,
 • osvojit si základní logistické metody a principy,
 • naučit se hodnotit logistické procesy a operace.

Pro logistiky, projektové manažery a management firem.

Podniková logistika

 • vznik a vývoj logistiky,
 • zasazení logistiky a její význam pro dosažení podnikových cílů,
 • logistický model podniku a jeho začlenění do podnikového systému,
 • komplexní a integrovaný logistický systém.

Nákupní logistika - logistika materiálového zásobování

 • druhy zásob a určení potřebného skladovaného množství,
 • klasifikace zásob a modely řízení zásob,
 • sklady, jejich dělení a určení vhodnosti použití,
 • logistický proces zásobování výroby materiálem.

Výrobní logistika - pohyb materiálu ve výrobním systému

 • zásoby ve výrobním systému,
 • logistický přístup k plánování a řízení výroby,
 • systémy pro řízení pohybu zásob ve výrobním procesu - KANBAN a jiné,
 • materiálové toky ve výrobním systému, jejich mapování a hodnocení,
 • spojitost a vazby materiálového a informačního toku ve výrobě.

Logistika distribuce hotových výrobků

 • distribuce hotových výrobků na základě systémů řízení výrobků - JIT,
 • sekvenční dodávky zákazníkovi - přínosy a rizika,
 • vazby sekvenčních dodávek na velikost zásob,
 • systém distribuce a dopravy.

Hodnocení a kvantifikace logistických procesů

 • základní parametry a metody hodnocení logistických procesů a operací,
 • logistický přístup k přípravě výroby a jeho hodnocení,
 • prostorové uspořádání výrobního systému a logistický přístup k plánování a řízení výroby,
 • kvantifikace logistických procesů.

Interaktivní výklad, případové studie, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

 • 15. - 16. 5. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • 8. - 9. 10. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • 9. - 10. 12. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.10.2019-09.10.2019
Kat. číslo:191103
Cena bez DPH:7600.00
Cena s DPH:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:09.12.2019-10.12.2019
Kat. číslo:191104
Cena bez DPH:7600.00
Cena s DPH:9196.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené