Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Řízení procesů logistiky

Dnešní doba je charakteristická rychle se měnícími požadavky zákazníků a rychle se měnícím okolním prostředím. Na to musí být každý podnikatelský subjekt připraven a musí na tyto změny reagovat procesním chápáním, organizováním, zdokonalováním všech podnikových procesů. Rozložíme-li dobu dodání výrobku zákazníkovi na činnosti výrobní (přidávající hodnotu) a činnosti logistické (nepřidávající hodnotu) zjistíme, že logistické činnosti tvoří až devadesát procent z doby dodání výrobků zákazníkovi. Z toho je zcela patrný význam logistických činností, které jsou pro podnikatelský subjekt nejen významné, ale přímo strategicky důležité.

Cíle

Pochopíte význam logistiky v celkovém konceptu procesního řízení podniku, včetně zasazení do integrovaného systému zlepšování podnikových procesů. Budete schopni přiřadit priority a vybrat nejefektivnější zlepšení ve smyslu zkrácení doby dodání výrobku zákazníkovi. Může se jednat o následující podrobnější cíle:

 • zjistit souvislosti a návaznosti mezi výrobními a logistickými procesy,
 • pochopit celkový význam a vliv logistických procesů na ekonomiku podniku,
 • osvojit si základní logistické metody a principy,
 • naučit se hodnotit logistické procesy a operace.

Určeno

Pro logistiky, projektové manažery a management firem.

Obsah

Podniková logistika

 • vznik a vývoj logistiky,
 • zasazení logistiky a její význam pro dosažení podnikových cílů,
 • logistický model podniku a jeho začlenění do podnikového systému,
 • komplexní a integrovaný logistický systém.

Nákupní logistika - logistika materiálového zásobování

 • druhy zásob a určení potřebného skladovaného množství,
 • klasifikace zásob a modely řízení zásob,
 • sklady, jejich dělení a určení vhodnosti použití,
 • logistický proces zásobování výroby materiálem.

Výrobní logistika - pohyb materiálu ve výrobním systému

 • zásoby ve výrobním systému,
 • logistický přístup k plánování a řízení výroby,
 • systémy pro řízení pohybu zásob ve výrobním procesu - KANBAN a jiné,
 • materiálové toky ve výrobním systému, jejich mapování a hodnocení,
 • spojitost a vazby materiálového a informačního toku ve výrobě.

Logistika distribuce hotových výrobků

 • distribuce hotových výrobků na základě systémů řízení výrobků - JIT,
 • sekvenční dodávky zákazníkovi - přínosy a rizika,
 • vazby sekvenčních dodávek na velikost zásob,
 • systém distribuce a dopravy.

Hodnocení a kvantifikace logistických procesů

 • základní parametry a metody hodnocení logistických procesů a operací,
 • logistický přístup k přípravě výroby a jeho hodnocení,
 • prostorové uspořádání výrobního systému a logistický přístup k plánování a řízení výroby,
 • kvantifikace logistických procesů.

Metodika

Interaktivní výklad, případové studie, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:08.04.2019-09.04.2019
Kat. číslo:191101
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:15.05.2019-16.05.2019
Kat. číslo:191102
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.10.2019-09.10.2019
Kat. číslo:191103
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:09.12.2019-10.12.2019
Kat. číslo:191104
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků