Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Logistika výroby

Řada průmyslových podniků musí a bude muset i nadále usilovat o zefektivnění svých výrobních procesů tak, aby obstála v náročných podmínkách ekonomické spolupráce nejenom v rámci EU. Kurz je zaměřen prakticky a nabízí ucelené pojednání o výrobní logistice a její vazbě na kapacitní management podniku. Obsahem kurzu jsou moderní plánovací metody (APS) umožňující optimální plánování tak, aby náklady byly minimální, dodržely se termíny zakázek, zmenšily se průběžné doby, snížila se rozpracovanost výroby, snížil se objem všech forem zásob a zvýšila se celkově efektivnost a flexibilita výrobního procesu.

Cíle

 • Aktivní seznámení se systémy plánování výrobního procesu a s moderními metodami výrobní logistiky.
 • Možnost aplikace získaných poznatků a metod v podnikové praxi.

Určeno

Vedoucím pracovníkům výrobní sféry na všech úrovních řízení, podnikatelům v průmyslových odvětvích. Pracovníkům útvarů podnikové logistiky, projektantům, plánovačům a technologům výrobních procesů a dalším zájemcům o výrobní logistiku.

Obsah

Výrobní logistika v podniku

 • úvod do výrobní logistiky,
 • cíle výrobní logistiky,
 • úroveň služeb zákazníkům,
 • předpověď poptávky,
 • alternativa vlastní a cizí výroby.

Standardní normativy operativního řízení výroby

 • velikost výrobní dávky,
 • výrobní takt a rytmus,
 • průběžná doba výroby,
 • výrobní předstih,
 • zásoby rozpracované výroby.

Prostorová a časová struktura výrobních procesů

 • uspořádání pracoviště,
 • spotřeby času ve výrobním procesu.

Řízení výrobního procesu

 • uvolnění zakázky,
 • rozvrh práce,
 • metody řízení výrobního procesu.

Systémy plánování a řízení výroby

 • MRP I, MRP II,
 • ERP (Energie Resources Planning),
 • Kanban,
 • JIT (Just in Time),
 • OPT (Optimized Production Technology),
 • APS (Advanced Planning and Scheduling),
 • Push a Pull systémy,
 • CIM.

Navrhování a realizace logistického systému

 • úvodní analýza - logistický audit,
 • studie proveditelnosti,
 • detailní řešení,
 • realizace,
 • rutinní provoz.

Metodika

Interaktivní výklad, případové studie, příklady z reálné praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:16.10.2018-17.10.2018
Kat. číslo:181116
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:12.11.2018-13.11.2018
Kat. číslo:181117
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků