Logistika výroby

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Logistika


Všechny průmyslové podniky musí a budou muset i nadále usilovat o zefektivnění svých procesů tak, aby obstály v náročných podmínkách ekonomické spolupráce nejenom v rámci EU. Je nutné si uvědomit, že efektů lze dosáhnout nejen při zlepšování výrobních a technologických procesů, ale velké rezervy jsou i v procesech logistických, především v té časti logistiky, jejíž řízení máme plně v rukách, ve výrobní logistice. Kurz je zaměřen prakticky a nabízí ucelené pojednání o výrobní logistice a její vazbě na kapacitní plánování podniku. Obsahem kurzu jsou moderní metody umožňující optimální zásobování výroby tak, aby náklady byly minimální, dodržely se termíny zakázek, zmenšily se průběžné doby, snížila se rozpracovanost výroby a zvýšila se celkově flexibilita výrobního procesu.
 • Aktivně a podrobně se seznámit s aspekty výrobní logistiky.
 • Získat reálný pohled na úroveň a způsob hodnocení výrobní logistiky.
 • Pochopit, že lze zkrátit průběžná doba výroby a rozpracovanost ve výrobě.
 • Poznat jaké metody můžeme pro správné zásobování používat.
 • Možnost aplikace získaných poznatků a metod v podnikové praxi.

Vedoucím pracovníkům výrobní sféry na všech úrovních řízení, podnikatelům v průmyslových odvětvích. Pracovníkům útvarů podnikové logistiky, projektantům, plánovačům a technologům výrobních procesů a dalším zájemcům o výrobní logistiku.

Výrobní logistika v podniku

 • úvod do výrobní logistiky,
 • cíle výrobní logistiky,
 • úroveň služeb zákazníkům,
 • plýtvání v logistice.

Principy a analýzy

 • tahový a tlakový princip,
 • analýza zásob - ABC a XYZ,
 • plýtvání v logistice,
 • ergonomie v oblasti logistických procesů,
 • ukazatele pro hodnocení.

Metody ve výrobní logistice

 • jak volit způsob zásobování,
 • velikost výrobní dávky, výrobní takt,
 • průběžná doba výroby,
 • výrobní předstih,
 • zásoby rozpracované výroby.

Řízení toku hodnot - Value stream mapping (VSM)

 • předpoklady a podmínky pro zavedení metody,
 • popis principu a fungování metody,
 • oblasti použití a cíle implementace.

Navrhování a realizace logistického systému

 • úvodní analýza - logistický audit,
 • automatizace a moderní trendy v logistice,
 • využití informačních a komunikačních technologií,
 • optimalizace způsobu zásobování výroby.

Interaktivní výklad, případové studie, příklady z reálné praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • Logistika výroby (118.892KB)
  • 14. - 15. 10. 2019, Hradec Králové, školí Ing. Lenka Moris Cirklová
  • 13. - 14. 11. 2019, Praha, školí doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
  Místo konání:Hradec Králové
  Dny:2
  Termín:14.10.2019-15.10.2019
  Kat. číslo:191116
  Cena bez DPH:7500.00
  Cena s DPH:9075.00
  Vybrat tento termín
  Místo konání:Praha
  Dny:2
  Termín:13.11.2019-14.11.2019
  Kat. číslo:191117
  Cena bez DPH:7500.00
  Cena s DPH:9075.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené