Inovativní vzdělávání
a poradenství

Manažer logistiky

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Logistika


Optimalizace všech materiálových, informačních a finančních toků (logistika), a to jak v rámci firmy, tak i ve vztahu k jejímu okolí - zákazníkům, je jedním ze základních předpokladů konkurenceschopnosti na trhu za současných podmínek. Správná manipulace, skladování, balení a rychlá dodávka rozhodují velkou měrou o úspěšnosti firmy. Záměrem kurzu je připravit účastníky na kvalifikovaný výkon činností v logistických útvarech firem a zvýšit odbornou způsobilost pracovníků logistických útvarů pro moderní způsoby řízení nákupu a prodeje, zásob, skladování, balení a dopravy. Účastníci kurzu se seznámí s nejnovějšími tuzemskými i zahraničními poznatky v této oblasti.

 • Na základě nabytých znalostí budou absolventi kurzu schopni aplikovat ve firemní praxi moderní a efektivní zásady řízení nákupu a prodeje, zásob, skladování, balení a dopravy.

Pracovníkům managementu logistických, obchodních, ekonomických a výrobních útvarů.

Logistika a její postavení v organizaci, logistický audit

 • vznik, vývoj, členění a obsah logistiky, uplatnění logistiky v různých typech organizací,
 • podnikový logistický systém,
 • logistický audit jako nástroj identifikace stavu logistiky ve společnosti,
 • akční plán výstupu z auditu a jeho dopad na ekonomiku společnosti.

Sklady a skladování

 • úloha, funkce a optimální rozmístění skladů,
 • přehled skladovacích strategií,
 • principy mechanizovaných a automatizovaných skladů,
 • přehled skladovacích technologií,
 • metody a systémy vychystávání zboží,
 • plánování a WMS řízení činnosti skladu.

Bezpečnost v logistice a skladování

 • zásady bezpečnosti při manipulaci a skladování,
 • místní řád skladu.

Marketing a logistika

 • vztah marketingu a logistiky, marketingový mix, dimenzování sortimentu, distribuce a služby zákazníkům,
 • úloha logistiky v marketingu, prognózování odbytu.

Logistika v nákupu a prodeji

 • funkce a úkoly nákupu, typy poptávky,
 • význam a cíle obchodních vztahů, vztah mezi nákupem a prodejem, vztahy k obchodním partnerům.

Řízení zásob

 • funkce a klasifikace zásob,
 • význam, obsah a cíl řízení zásob,
 • vztah okamžité a průměrné zásoby,
 • Bod rozpojení a jeho úloha v logistickém řízení zásob,
 • význam optimalizace a suboptimalizace,
 • typy objednacích systémů, objednací metody a optimální objednací množství,
 • řízení zásob a výroby, přiměřenost zásob, vliv sezónnosti a nejistoty na řízení zásob, prognózování při řízení zásob.

Doprava

 • funkce a charakteristika dopravy, volba druhu dopravy, směrování a plánování dopravy,
 • optimalizační dopravní software,
 • metodika pro optimalizaci stávajících rozvozových kurzů,
 • sledování a kontrola tras pomocí GPS technologie.

Rizika v dopravě; nejčastější příčiny škod a závad, ochrana před nimi

 • obaly, balení, manipulační jednotky,
 • značení, manipulační značky.

Supply chain management. Metody a postupy logistického řízení

 • logistický systém, podnikové procesy,
 • logistické řízení, logistické technologie,
 • pohyb zásilky v logistickém řetězci, identifikační systémy v logistice a jejich úloha,
 • mezinárodní standard pro číslování a označování zboží, typy čárových kódů, sledovatelnost, evropská logistická etiketa,
 • RFID, elektronický kód zboží,
 • E-kommerce v logistice, zákonitosti výměny dat v segmentu B2B a zvláštnosti u B2C.

Průmysl 4.0 a jeho průmět/nároky na změny v logistickém řízení

 • lean logistics, řízení procesů na švech,
 • automatizace a autonomní systémy.

Základy plánování a řízení projektů pro manažera logistiky

 • organizace projektu v logistice,
 • plánování projektu,
 • realizační taktiky,
 • formulace projektu metodou logického rámce,
 • vybrané oblasti řízení projektu v logistice,
 • řízení rozpočtu projektu,
 • ukázka praktického využití.

Manažerské minimum pro logistiky

 • řízení času,
 • stresová zátěž,
 • sebemotivace.

Manažerský controlling v logistice

 • cíle controllingu,
 • jak definovat ukazatele pro dané oblasti logistiky,
 • praktické příklady ukazatelů, jejich sledování a vyhodnocení.

Interaktivní výklad, příklady z praxe, případové studie, závěrečný test.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Hana R., Hettich ČR k.s.

V praxi uplatním veškeré poznatky z kurzu, jsem velmi spokojena s lektory.

Petr Č., KDK Automotive Czech s.r.o.

Celý balík školení byl velmi přínosný!

Místo konání:Praha
Dny:8
Termín:07.10.2024-10.10.2024
11.11.2024-14.11.2024
Kat. číslo:141104
Cena bez DPH:36800.00 Kč
Cena s DPH:44528.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené