Inovativní vzdělávání
a poradenství
0

Jak připravit obsah pro e-learningový kurz

Jak připravit obsah pro e-learningový kurz

Autor: Datum: 19.01. 2016 Kategorie: On-line vzdělávání

Jaké jsou nejdůležitější aspekty při přípravě studijního obsahu pro e-learningový kurz?
Dělení obsahové náplně do menších kousků, aby byla pro studenta snáze zapamatovatelná a odnesl si z kurzu co nejvíce.

Dělení obsahové náplně e-learningového modulu do menších kousků je KLÍČOVÉ!

Pojem "kouskování" se v praxi používá již delší dobu. Nicméně, ne každý ví, odkud tento výraz přišel a jak jej použít v e-learningovém vzdělávání pro získání co nejlepších učebních výsledků. V tomto článku vyzdvihneme nejdůležitější aspekty tohoto tématu a provedeme Vás samotným procesem kouskování informací.

 

Co je to kouskování?

Výraz kouskování znamená dělení velkého množství informací na malé kousky, které jsou rozděleny do skupin tak, aby byly snadno zpracovatelné a zapamatovatelné. Tento výraz vznikl díky zvláštnosti lidského mozku a způsobu jakým vnímá a zpracovává informace, které získává z vnějšího prostředí. Pokud bychom šli více do hloubky, jde o to, že naše pracovní paměť je v jednom okamžiku schopna poskytnout místo pro uložení pouze omezeného množství přijatých dat. Kouskování je velmi rozšířená technika memorování informací. Nejznámějším příkladem kouskování informací, je dělení telefonních čísel na menší skupinky, tzn. 00420-777-956-569 namísto 00420777956569)

Proč tedy informace kouskovat?

V souvislosti s početnými psychologickými studiemi zaměřenými na studium lidské mysli bylo zjištěno, že jsou tři stádia, kterými informace prochází, před tím, než dojde k jejímu dlouhodobému uložení.

  1. Senzorická paměť
  2. Krátkodobá paměť (pracovní paměť)
  3. Dlouhodobá paměť

V každém z těchto stádií je informace přijata, absorbována a přesunuta do dalšího stupně. V posledním stádiu je uložena a v případě potřeby může být vyvolána.

 

Čas a prostor pro zpracování informací v každé fázi je extrémně malý. To je důvod, proč by se měla věnovat zvláštní pozornost strukturování obsahu, jeho třídění a zbavení vnějších, rozptylujících informací, čímž dojde k zajištění správného strávení informací podstatných. Kouskování je jedním z přístupů používaných k uchovávání informace v krátkodobé paměti a je zároveň řešením problému omezené kapacity mozku.

Kouskováním informací, namísto jejich kompletního předání najednou, umožníte studentům absorbovat všechny informace které přijali, zapsat si poznámky a případně se zeptat na doplňující otázky, pokud jim některá z dílčích informací není jasná.     

  Schéma učení

Jak kouskovat informace?

Proces kouskování e-learningového obsahu může být rozdělen do čtyř kroků:

1. Sběr. V první řadě je nutné shromáždit všechny informace, které máte, a myslet na to, zda je vložit do vašeho e-learningového kurzu či nikoli.

2. Stanovení priorit. Vytřídit nepotřebný obsah a nechat jen data, která student potřebuje vědět, aby pochopil pointu.

3. Seskupení. Poté, co jsou odstraněny nepodstatné informace, musíte seskupit zbytek kombinováním úseků relevantních dat.

4. Uspořádání. Kouskování informací by mělo být děláno logicky, ne tak, aby způsobilo zmatení na straně studenta. Mělo by představovat jednotlivé kroky, které student potřebuje udělat k pochopení učebního materiálu. Postupujte logickým způsobem od jednoduchých oblastí až po ty komplexní a používejte techniku repetice, tzn. část předešlého bloku informací zopakujte v dalším kousku.

 

Kolik kousků je právě tak akorát?

Samozřejmě, že rozdělení nekonečného textu do spousty malých kousků nám nevyřeší problém, přichází tak na řadu logická otázka: Kolik kousků je vlastně průměrný člověk schopen zpracovat?  Podle G. A. Millera, kognitivního psychologa, je počet kousků, který je mozek v jednu chvíli schopen držet v pracovní paměti 7 +/-2.

 

Informace pro tento článek byly čerpány dne 6. 12. 2015 ze zdroje: https://www.joomlalms.com/

Kategorie

Štítky


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené