Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Systém environmentálního managementu - EMS

Zájem o udržení a zlepšování životního prostředí vede všechny organizace k hodnocení dopadu svých činností na životní prostředí. Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organizaci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního managementu - EMS zavádí pořádek a důslednost do snah organizace zabývat se problémy životního prostředí.

Cíle

Účastník kurzu po absolvování bude schopen:

 • stanovit environmentální aspekty a dopady,
 • určit environmentální profil organizace,
 • uplatňovat požadavky normy ISO 14001,
 • plánovat a provádět interní audity,
 • respektovat právní a environmentální požadavky.

Určeno

Všem pracovníkům a především vedoucím pracovníkům organizací, kteří mají zájem o pozitivní ovlivňování životního prostředí činností organizace. Pracovníkům, kteří působí v oblasti nebo pro oblast životního prostředí ve výrobě, službách i jinde a chtějí budovat systém managementu organizace orientovaný na ochranu životního prostředí.

Obsah

 • Udržitelný rozvoj a ochrana ŽP
 • Environmentální aspekty a environmentální dopady
 • Požadavky normy ISO 14001:2015 na EMS
 • Interní audit ve smyslu návodu v normě ISO 19011
 • Zavádění EMS - cíle a cílové hodnoty, programy, environmentální profil, monitorování, řízení a neustálé zlepšování
 • Posuzování životního cyklu - LCA, Ekodesign
 • Environmentální legislativa a právní požadavky

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:12.03.2018-16.03.2018
Kat. číslo:182401
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:10.09.2018-14.09.2018
Kat. číslo:182402
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků