Systém environmentálního managementu - EMS

Manažer kurzu Martina Rydrychová    226 006 376


Zájem o udržení a zlepšování životního prostředí vede všechny organizace k hodnocení dopadu svých činností na životní prostředí. Environmentální výkonnost organizace má rostoucí význam nejen pro organizaci, ale i pro její partnery a zainteresované strany. Systémy environmentálního managementu - EMS zavádí pořádek a důslednost do snah organizace zabývat se problémy životního prostředí.

Účastník kurzu po absolvování bude schopen:

 • stanovit environmentální aspekty a dopady,
 • určit environmentální výkonnost organizace,
 • uplatňovat požadavky normy ISO 14001,
 • plánovat a provádět interní audity,
 • určovat a vyhodnocovat právní a environmentální požadavky.

Všem pracovníkům a především vedoucím pracovníkům organizací, kteří mají zájem o pozitivní ovlivňování životního prostředí činností organizace. Pracovníkům, kteří působí v oblasti nebo pro oblast životního prostředí ve výrobě, službách i jinde a chtějí budovat systém managementu organizace orientovaný na ochranu životního prostředí.

 • Udržitelný rozvoj a ochrana ŽP
 • Environmentální aspekty a dopady (určování, hodnocení, rizika a příležitosti)
 • Požadavky normy ISO 14001:2015 na EMS
 • Interní audit ve smyslu návodu v normě ISO 19011
 • Zavádění EMS - cíle, environmentální výkonnost, monitorování, řízení a neustálé zlepšování
 • Posuzování životního cyklu - LCA, Ekodesign
 • Environmentální legislativa a právní požadavky

Pozn.: Zájemcům o certifikát Manažer EMS a Auditor EMS sestavíme přípravný kurz k certifikaci individuálně podle již absolvovaného vzdělávání v environmentálních oblastech a oblastech systémů managementu.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Příště zas, děkuji.

Jan Z., GEOSAN GROUP a.s.

Náplň kurzu odpovídá očekáváním. Srozumitelný výklad doplněný o příklady z praxe.

Jiří Š., Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Jako vždy max. spokojenost s vedením přednášek i s průběhem celého kurzu.

Josef K., Úřad pro civilní letectví

 • 9. - 13. 9. 2019, Praha, školí Ing. Květoslava Remtová, CSc., Mgr. Miroslav Krčma, Ing. Věra Bubeníková
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené