Inovativní vzdělávání
a poradenství

Vytváření a audit systému environmentálního managementu

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303


Ochrana životního prostředí patří k celosvětovým cílům. Mnohé organizace svůj management orientují na respektování životního prostředí, a to jak z hlediska dodržování právních předpisů, tak z hlediska okolí výrobního místa, zaměstnanců, zákazníků, ostatní veřejnosti a budoucích generací - uplatňují systém environmentálního managementu podle požadavků normy ISO 14001. Tento kurz je svým obsahem a rozsahem určen pro pracovníky, kteří se orientují v požadavcích normy a v právních požadavcích na životní prostředí a potřebují si prakticky procvičit aplikaci požadavků na podmínky ve své organizaci, včetně provádění auditů a přezkoumávání funkčnosti a efektivnosti tohoto systému.

Účastník kurzu po absolvování bude schopen:

 • aplikovat požadavky norem na podmínky organizace,
 • stanovovat environmentální kritéria a hodnotit environmentální výkonnost organizace,
 • plánovat programy auditů EMS,
 • plánovat a provádět audit a vést o něm záznamy,
 • informovat vrcholové vedení o výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování,
 • posuzovat efektivnost nápravných opatření,
 • orientovat se ve vybraných dobrovolných nástrojích jako je čistší produkce a prevence znečišťování a environmentální manažerské účetnictví.

Pracovníkům, kteří systém environmentálního managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit, a těm, kteří systém environmentálního managementu auditují.

 • Vytvoření, implementování, udržování a neustálé zlepšování EMS, stanovení environmentálních cílů a plánování opatření pro jejich dosažení
 • Procesní řízení a řízení významných environmentálních aspektů
 • Hodnocení a zlepšování environmentální výkonnosti - ISO 14031
 • Přezkoumání EMS (dokumentované výsledky, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí)
 • Postupy a provádění auditu EMS, požadavky ve smyslu návodu normy ISO 19011
 • Čistší produkce a prevence znečišťování, integrovaná prevence, zelené nakupování
 • Environmentální manažerské účetnictví (EMA)

Pozn.: Zájemcům o certifikát Manažer EMS a Auditor EMS sestavíme přípravný kurz k certifikaci individuálně podle již absolvovaného vzdělávání v environmentálních oblastech a oblastech systémů managementu.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe, procvičení na případových studiích.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené