Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vytváření a audit systému environmentálního managementu

Ochrana životního prostředí patří k celosvětovým cílům. Mnohé organizace svůj management orientují na respektování životního prostředí, a to jak z hlediska dodržování právních předpisů, tak z hlediska okolí výrobního místa, zaměstnanců, zákazníků, ostatní veřejnosti a budoucích generací - uplatňují systém environmentálního managementu podle požadavků normy ISO 14001. Tento kurz je svým obsahem a rozsahem určen pro pracovníky, kteří se orientují v požadavcích normy a v právních požadavcích na životní prostředí a potřebují si prakticky procvičit program aplikace požadavků na podmínky ve své organizaci, včetně provádění auditů a přezkoumávání funkčnosti tohoto systému.

Cíle

Účastník kurzu po absolvování bude schopen:

 • aplikovat požadavky norem na podmínky organizace,
 • hodnotit environmentální profil organizace,
 • stanovovat environmentální kritéria pro aplikaci programů environmentálního managementu,
 • plánovat programy auditů EMS,
 • plánovat a provádět audit a vést o něm záznamy,
 • informovat vrcholové vedení o profilu/výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování,
 • posuzovat efektivnost opatření k nápravě,
 • orientovat se v programech čistší produkce, IPPC a EMA.

Určeno

Pracovníkům, kteří systém environmentálního managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit, a těm, kteří systém environmentálního managementu auditují.

Obsah

 • Zavádění EMS - environmentální politika, cíle, cílové hodnoty a programy
 • Procesní řízení a řízení významných environmentálních aspektů
 • Hodnocení a zlepšování environmentálního profilu - ISO 14031
 • Environmentální programy
 • Přezkoumání EMS (záznamy, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí)
 • Postupy a provádění auditu EMS, požadavky na auditory ve smyslu návodu normy ISO 19011
 • Program čistší produkce, integrovaná prevence (IPPC)
 • Environmentální manažerské účetnictví EMA

Pozn.: Zájemcům o certifikát Manažer EMS a Auditor EMS sestavíme přípravný kurz k certifikaci individuálně podle již absolvovaného vzdělávání v environmentálních oblastech a oblastech systémů managementu.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe, procvičení na případových studiích.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:05.11.2018-09.11.2018
Kat. číslo:182408
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků