Zvládání emocí v náročných situacích


Emoce nás provází na každém kroku a výraznou měrou ovlivňují kvalitu života osobního i pracovního. V případě, že jich umíme vhodně využít, mohou být skvělým ukazatelem směru, ulehčovat rozhodování a zefektivnit komunikaci. V pracovním prostředí nejčastěji vnímáme tyto emoce v konfliktních situacích, při prezentacích či při vyjednávání.
 • Absolvent kurzu bude schopen pojmenovat, rozumět a efektivně využít svých emocí vznikajících v náročných situacích a to konstruktivní formou.
 • Absolvent kurzu se naučí ovlivňovat exprese emocí - bude znát techniky usměrnění a zpracování emocí do společensky přijímané formy. Rozšíří si repertoár strategií jejich účinného zvládání. Bude znát možnosti jejich řízení tak, aby nevznikaly destruktivní konflikty.
 • Zároveň bude umět pracovat s jejich obsahem - osvětlí si vnitřní příčiny a přijme zodpovědnost za prožívané emoce.
 • Celkově se naučí lépe zvládat své emoce v zátěžových situacích.

Manažerům středních a vyšších pozic, projektovým manažerům, všem členům pracovních týmů, kteří se chtějí vyvarovat destruktivní komunikace a porozumět lépe svému prožívání a efektivně zvládat náročné situace na pracovišti.

Emoce v náročných situacích

 • porozumění emocím v náročných situacích - jejich vliv na psychiku,
 • souhrn negativně prožívaných emocí nejen na pracovišti,
 • příčiny agrese, vzteku, strachu, stresu (frustrace, ztráta kontroly, projevy neúcty, nespravedlnost, ohrožení sebeúcty),
 • naše hodnotová přesvědčení, kdo a co v nás vyvolává negativní emoce,
 • osobnostní návyky a mýty o hněvu.

Emoce a komunikace

 • vnímání pocitů a jejich popis,
 • včasné rozpoznání vzniku negativně vnímaných emocí - autodiagnostika hněvu, zlosti, stresu,
 • exploze a imploze emocí a jejich následky v komunikaci.

Zvládání emocí v náročných situacích

 • zodpovědnost za vnímání a vyjadřování emocí,
 • oddělení emoce a způsobu její exprese,
 • tvořivé řešení krizových situací,
 • nevhodné projevy - devalvace, spirála agresivity,
 • oprávněný a neoprávněný hněv,
 • pasivní agrese,
 • zvládání emocí ve specifických pracovních situacích.

Praxe zvládání negativních emocí

 • možnosti, jak zvládat negativní emoce při konfliktu, vyjednávání a prezentacích,
 • pravidla zvládání hněvu a zlosti,
 • vyjadřování našich potřeb,
 • 5 kroků boje s vlastním hněvem a zlostí,
 • první pomoc při výbuchu vzteku a agresivity,
 • zásady při setkání s agresorem - jak čelit hněvu druhých,
 • odpuštění,
 • mind setting - změna mentálních návyků,
 • zásobárna a nácvik zklidnění,
 • konstruktivní využití energie - jak tvořivě zvládat hněv a zlost.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, cvičení, modelové situace, skupinová práce, tréninky a nácviky.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Zuzana B., Státní zemědělský intervenční fond

Dobře připravené školení s příklady z praxe a pochopitelnými pomůckami/návody.

Vendula R., EGE, spol. s r.o.

Velká spokojenost s kurzem i lektorkou - rozumí tomu.

Emoce nás provází na každém kroku a výraznou měrou ovlivňují kvalitu života osobního i pracovního. V případě, že jich umíme vhodně využít, mohou být skvělým ukazatelem směru, ulehčovat rozhodování a zefektivnit komunikaci. V pracovním prostředí nejčastěji vnímáme tyto emoce v konfliktních situacích, při prezentacích či při vyjednávání.

 • Absolvent kurzu bude schopen pojmenovat, rozumět a efektivně využít svých emocí vznikajících v náročných situacích a to konstruktivní formou.
 • Absolvent kurzu se naučí ovlivňovat exprese emocí - bude znát techniky usměrnění a zpracování emocí do společensky přijímané formy. Rozšíří si repertoár strategií jejich účinného zvládání. Bude znát možnosti jejich řízení tak, aby nevznikaly destruktivní konflikty.
 • Zároveň bude umět pracovat s jejich obsahem - osvětlí si vnitřní příčiny a přijme zodpovědnost za prožívané emoce.
 • Celkově se naučí lépe zvládat své emoce v zátěžových situacích.

Manažerům středních a vyšších pozic, projektovým manažerům, všem členům pracovních týmů, kteří se chtějí vyvarovat destruktivní komunikace a porozumět lépe svému prožívání a efektivně zvládat náročné situace na pracovišti.

Emoce v náročných situacích

 • porozumění emocím v náročných situacích - jejich vliv na psychiku,
 • souhrn negativně prožívaných emocí nejen na pracovišti,
 • příčiny agrese, vzteku, strachu, stresu (frustrace, ztráta kontroly, projevy neúcty, nespravedlnost, ohrožení sebeúcty),
 • naše hodnotová přesvědčení, kdo a co v nás vyvolává negativní emoce,
 • osobnostní návyky a mýty o hněvu.

Emoce a komunikace

 • vnímání pocitů a jejich popis,
 • včasné rozpoznání vzniku negativně vnímaných emocí - autodiagnostika hněvu, zlosti, stresu,
 • exploze a imploze emocí a jejich následky v komunikaci.

Zvládání emocí v náročných situacích

 • zodpovědnost za vnímání a vyjadřování emocí,
 • oddělení emoce a způsobu její exprese,
 • tvořivé řešení krizových situací,
 • nevhodné projevy - devalvace, spirála agresivity,
 • oprávněný a neoprávněný hněv,
 • pasivní agrese,
 • zvládání emocí ve specifických pracovních situacích.

Praxe zvládání negativních emocí

 • možnosti, jak zvládat negativní emoce při konfliktu, vyjednávání a prezentacích,
 • pravidla zvládání hněvu a zlosti,
 • vyjadřování našich potřeb,
 • 5 kroků boje s vlastním hněvem a zlostí,
 • první pomoc při výbuchu vzteku a agresivity,
 • zásady při setkání s agresorem - jak čelit hněvu druhých,
 • odpuštění,
 • mind setting - změna mentálních návyků,
 • zásobárna a nácvik zklidnění,
 • konstruktivní využití energie - jak tvořivě zvládat hněv a zlost.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, cvičení, modelové situace, skupinová práce, tréninky a nácviky.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Zuzana B., Státní zemědělský intervenční fond

Dobře připravené školení s příklady z praxe a pochopitelnými pomůckami/návody.

Vendula R., EGE, spol. s r.o.

Velká spokojenost s kurzem i lektorkou - rozumí tomu.





Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:02.12.2019-02.12.2019
Kat. číslo:190307
Cena bez DPH:3900.00
Cena s DPH:4719.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:31.03.2020-31.03.2020
Kat. číslo:100281
Cena bez DPH:4300.00
Cena s DPH:5203.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:06.05.2020-06.05.2020
Kat. číslo:100282
Cena bez DPH:4300.00
Cena s DPH:5203.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:22.10.2020-22.10.2020
Kat. číslo:100283
Cena bez DPH:4300.00
Cena s DPH:5203.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené