Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vedení pracovního týmu

Úspěšný manažer dosahuje výsledků prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. V tomto třídenním tréninkovém kurzu manažerských dovedností budou účastníci hledat způsob, jak vést tým tak, aby dosahoval výborných výsledků. Zároveň se naučí, jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl.

Cíle

 • Po absolvování kurzu bude posluchač schopen více si uvědomit svoji roli ve vedení týmu, budovat svoji neformální autoritu, identifikovat vlastní styl vedení lidí, popsat rozvržení týmových rolí. Naučí se efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti, analyzovat dynamiku vývoje týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít nejvhodnější přístup ke zvládání obtížných situací v týmu.

Určeno

Všem manažerům, jejichž úspěch závisí na práci jimi vedených týmů, klíčovým členům týmů, kteří chtějí najít cesty, jak zvýšit své současné dovednosti.

Obsah

Role manažera související s

 • vedením, řízením, zodpovědností,
 • přirozenou autoritou,
 • vůdcovstvím.

Styly vedení lidí

 • osobnost manažera a její vliv na styl vedení,
 • optimalizace stylu vedení,
 • situační vedení,
 • vedení lidí v praxi,
 • manažerské rozhodování.

Budování týmu

 • týmové role,
 • etapy vývoje skupiny,
 • zlepšování pracovních vztahů.

Motivace

 • uspokojování individuálních potřeb,
 • motivace týmu,
 • zvyšování efektivity týmu.

Rozvoj týmu

 • delegování - co, komu, jak a kdy,
 • systematické delegování.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, skupinová práce, manažerské hry, cvičení, modelové situace, případové studie, prezentace, brainstorming, workshop.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:27.02.2019-01.03.2019
Kat. číslo:190243
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:3
Termín:20.03.2019-22.03.2019
Kat. číslo:190244
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:23.04.2019-25.04.2019
Kat. číslo:190245
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:18.06.2019-20.06.2019
Kat. číslo:190246
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:23.09.2019-25.09.2019
Kat. číslo:190247
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:3
Termín:21.10.2019-23.10.2019
Kat. číslo:190248
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:3
Termín:29.10.2019-31.10.2019
Kat. číslo:190249
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:27.11.2019-29.11.2019
Kat. číslo:190250
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků