Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vedení pracovního týmu

Úspěšný manažer dosahuje výsledků prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. V tomto třídenním tréninkovém kurzu manažerských dovedností budou účastníci hledat způsob, jak vést tým tak, aby dosahoval výborných výsledků. Zároveň se naučí, jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl.

Cíle

 • Po absolvování kurzu bude posluchač schopen více si uvědomit svoji roli ve vedení týmu, budovat svoji neformální autoritu, identifikovat vlastní styl vedení lidí, popsat rozvržení týmových rolí. Naučí se efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti, analyzovat dynamiku vývoje týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít nejvhodnější přístup ke zvládání obtížných situací v týmu.

Určeno

Všem manažerům, jejichž úspěch závisí na práci jimi vedených týmů, klíčovým členům týmů, kteří chtějí najít cesty, jak zvýšit své současné dovednosti.

Obsah

Role manažera související s

 • vedením, řízením, zodpovědností,
 • přirozenou autoritou,
 • vůdcovstvím.

Styly vedení lidí

 • osobnost manažera a její vliv na styl vedení,
 • optimalizace stylu vedení,
 • vedení lidí v praxi,
 • manažerské rozhodování.

Budování týmu

 • týmové role,
 • etapy vývoje skupiny,
 • zlepšování pracovních vztahů.

Motivace

 • uspokojování individuálních potřeb,
 • motivace týmu,
 • zvyšování efektivity týmu.

Rozvoj týmu

 • delegování - co, komu, jak a kdy,
 • systematické delegování.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, skupinová práce, manažerské hry, cvičení, modelové situace, případové studie, prezentace, brainstorming, workshop.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Hradec Králové
Dny:3
Termín:20.03.2018-22.03.2018
Kat. číslo:180251
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:25.04.2018-27.04.2018
Kat. číslo:180252
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:18.06.2018-20.06.2018
Kat. číslo:180253
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:24.09.2018-26.09.2018
Kat. číslo:180254
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:3
Termín:23.10.2018-25.10.2018
Kat. číslo:180255
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:3
Termín:12.11.2018-14.11.2018
Kat. číslo:180256
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:21.11.2018-23.11.2018
Kat. číslo:180257
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:3
Termín:04.12.2018-06.12.2018
Kat. číslo:180258
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků