Inovativní vzdělávání
a poradenství

Manažerské rozhovory - klíč ke komunikaci s podřízenými


K základním dovednostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. Jsou to přijímací rozhovory, hodnoticí rozhovory, vytýkací a propouštěcí rozhovory. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné - jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.

  • Absolventi kurzu budou schopni se připravit na různé typy rozhovorů, vést základní typy manažerských rozhovorů, uplatnit strategii pozitivního řízení a vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených.

Všem manažerům, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti, dobře řídit a motivovat svůj tým.

Význam rozhovorů, které manažer vede se svými podřízenými a jejich zvláštnosti

Příprava a správné vedení:

  • přijímacího rozhovoru,
  • hodnoticího rozhovoru,
  • vytýkacího rozhovoru,
  • motivačního rozhovoru,
  • propouštěcího rozhovoru s ohledem na důvody propuštění.

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, cvičení, sebereflektivní metoda, modelové situace z praxe, trénink se zpětnou vazbou.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Jaroslav H., KD TEC s.r.o.

Velmi dobrá forma vzdělávání, jsem rád, že jsem se zúčastnil. Už se těším na použití v praxi.

Jan B., ČEDOK a.s.

Věcné a výstižné podání. "Baví mě to" - zážitková forma.

Milan P., SMP CZ s.r.o.

Jedno z nejlepších a nejpřínosnějších školení, jaké jsem absolvoval. Spokojenost!

Martin K., SMP CZ s.r.o.

Cíl kurzu splněn nad očekávání. Mnohokrát děkuji za inspiraci do další práce.

Milan B., SMP CZ, a.s.

Příjemně naladěná a otevřená komunikace v kurzu. Poděkování!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:27.11.2024-28.11.2024
Kat. číslo:140244
Cena bez DPH:10600.00 Kč
Cena s DPH:12826.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené