Manažerské rozhovory - klíč ke komunikaci s podřízenými


K základním dovednostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. Jsou to přijímací rozhovory, hodnoticí rozhovory, vytýkací a propouštěcí rozhovory. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné - jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.
  • Absolventi kurzu budou schopni se připravit na různé typy rozhovorů, vést základní typy manažerských rozhovorů, uplatnit strategii pozitivního řízení a vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených.

Všem manažerům, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti, dobře řídit a motivovat svůj tým.

Význam rozhovorů, které manažer vede se svými podřízenými a jejich zvláštnosti

Příprava a správné vedení:

  • přijímacího rozhovoru,
  • hodnoticího rozhovoru,
  • vytýkacího rozhovoru,
  • motivačního rozhovoru,
  • propouštěcího rozhovoru s ohledem na důvody propuštění

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, cvičení, sebereflektivní metoda, modelové situace z praxe, videotrénink se zpětnou vazbou, rozbor vzdělávacího DVD.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Milan B., SMP CZ, a.s.

Příjemně naladěná a otevřená komunikace v kurzu. Poděkování!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.11.2019-12.11.2019
Kat. číslo:190259
Cena bez DPH:7900.00
Cena s DPH:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené