Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Manažerské rozhovory - klíč ke komunikaci s podřízenými

K základním dovednostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. Jsou to přijímací rozhovory, hodnoticí rozhovory, vytýkací a propouštěcí rozhovory. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné - jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.

Cíle

  • Absolventi kurzu budou schopni se připravit na různé typy rozhovorů, vést základní typy manažerských rozhovorů, uplatnit strategii pozitivního řízení a vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených.

Určeno

Všem manažerům, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti, dobře řídit a motivovat svůj tým.

Obsah

Význam rozhovorů, které manažer vede se svými podřízenými a jejich zvláštnosti

Příprava a správné vedení:

  • přijímacího rozhovoru,
  • hodnoticího rozhovoru,
  • vytýkacího rozhovoru,
  • motivačního rozhovoru,
  • propouštěcího rozhovoru s ohledem na důvody propuštění.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, cvičení, sebereflektivní metoda, modelové situace z praxe, videotrénink se zpětnou vazbou, rozbor vzdělávacího DVD.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.10.2018-09.10.2018
Kat. číslo:180265
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.12.2018-04.12.2018
Kat. číslo:180266
Cena s DPH 21%:9559.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků