Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Řízení rizik v projektu - workshop

Žádný projekt neexistuje bez rizika. Manažeři projektů už od samého počátku projektu podstupují riziko tím, že je na ně vyvíjen stále větší a větší nátlak na zkracování lhůt a snižování nákladů projektu. Tato rizika jsou nejen technického charakteru, ale i organizační a ekonomická. Zanedbání řízení rizik neznamená nic jiného než se v průběhu projektu potýkat s nechtěnými situacemi, které nemuseli vůbec nastat a napravovat jejich důsledky. To je samozřejmě vždy mnohem dražší a časově náročnější než prevence. Je proto efektivnější rizika řídit, jako kterýkoliv jiný parametr projektu, zvláště ve fázi zahájení projektu tak, aby se dal co nejlépe řešit možný dopad rizik. Účelem řízení rizik je v předstihu poznat zdroje možných ztrát a následně omezit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich dopadu na přijatelnou míru, nebo projekt včas zastavit.

Cíle

 • Pochopit, o čem je efektivní řízení rizik v projektech. Vybavit členy projektových týmů metodologií, která jim umožní identifikovat rizika jejich projektů, a tím umožnit omezení účinků jednotlivých rizik. Naučit se systematicky rizika analyzovat a ošetřit jejich vliv na projekty po celý jejich životní cyklus. 

Určeno

Manažerům projektů a členům projektových týmů, manažerům oddělení, jejichž pracovníci jsou členy projektových týmů.

Obsah

Obecné přístupy ke stanovení rizik

 • vybrané metody stanovení rizik - Check List, Safety Audit, ETA (analýza stromu událostí), Ishikawa diagram, FMEA (analýza selhání a jejich dopadu), 5 Proč, Manažerská matice,
 • typologie rizik.

Proces vytvoření plánu řízení rizik projektu

 • identifikace rizik,
 • ohodnocení rizik (analýza a priorizace rizik),
 • stanovení opatření k eliminaci rizik,
 • monitorování a identifikace symptomů rizika,
 • jak na řízení rizik v jednotlivých fázích životního cyklu projektu.

Aplikace vybraných nástrojů analýzy rizik pro praxi účastníků

Řízení dokumentace rizik v průběhu projektu

Doporučení a inspirace pro praxi

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.czŽádný projekt neexistuje bez rizika. Manažeři projektů už od samého počátku projektu podstupují riziko tím, že je na ně vyvíjen stále větší a větší nátlak na zkracování lhůt a snižování nákladů projektu. Tato rizika jsou nejen technického charakteru, ale i organizační a ekonomická. Zanedbání řízení rizik neznamená nic jiného než se v průběhu projektu potýkat s nechtěnými situacemi, které nemuseli vůbec nastat a napravovat jejich důsledky. To je samozřejmě vždy mnohem dražší a časově náročnější než prevence. Je proto efektivnější rizika řídit, jako kterýkoliv jiný parametr projektu, zvláště ve fázi zahájení projektu tak, aby se dal co nejlépe řešit možný dopad rizik. Účelem řízení rizik je v předstihu poznat zdroje možných ztrát a následně omezit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich dopadu na přijatelnou míru, nebo projekt včas zastavit.

Cíle

 • Pochopit, o čem je efektivní řízení rizik v projektech. Vybavit členy projektových týmů metodologií, která jim umožní identifikovat rizika jejich projektů, a tím umožnit omezení účinků jednotlivých rizik. Naučit se systematicky rizika analyzovat a ošetřit jejich vliv na projekty po celý jejich životní cyklus. 

Určeno

Manažerům projektů a členům projektových týmů, manažerům oddělení, jejichž pracovníci jsou členy projektových týmů.

Obsah

Obecné přístupy ke stanovení rizik

 • vybrané metody stanovení rizik - Check List, Safety Audit, ETA (analýza stromu událostí), Ishikawa diagram, FMEA (analýza selhání a jejich dopadu), 5 Proč, Manažerská matice,
 • typologie rizik.

Proces vytvoření plánu řízení rizik projektu

 • identifikace rizik,
 • ohodnocení rizik (analýza a priorizace rizik),
 • stanovení opatření k eliminaci rizik,
 • monitorování a identifikace symptomů rizika,
 • jak na řízení rizik v jednotlivých fázích životního cyklu projektu.

Aplikace vybraných nástrojů analýzy rizik pro praxi účastníků

Řízení dokumentace rizik v průběhu projektu

Doporučení a inspirace pro praxi

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Akce
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:20.11.2018-20.11.2018
Kat. číslo:180426
Cena s DPH 21%:3939.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:28.05.2019-28.05.2019
Kat. číslo:190420
Cena s DPH 21%:4477.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:25.11.2019-25.11.2019
Kat. číslo:190421
Cena s DPH 21%:4477.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků