Řízení rizik v projektu - workshop

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    226 006 319


Žádný projekt neexistuje bez rizika. Manažeři projektů už od samého počátku projektu podstupují riziko tím, že je na ně vyvíjen stále větší a větší nátlak na zkracování lhůt a snižování nákladů projektu. Tato rizika jsou nejen technického charakteru, ale i organizační a ekonomická. Zanedbání řízení rizik neznamená nic jiného než se v průběhu projektu potýkat s nechtěnými situacemi, které nemuseli vůbec nastat a napravovat jejich důsledky. To je samozřejmě vždy mnohem dražší a časově náročnější než prevence. Je proto efektivnější rizika řídit, jako kterýkoliv jiný parametr projektu, zvláště ve fázi zahájení projektu tak, aby se dal co nejlépe řešit možný dopad rizik. Účelem řízení rizik je v předstihu poznat zdroje možných ztrát a následně omezit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich dopadu na přijatelnou míru, nebo projekt včas zastavit.
 • Pochopit, o čem je efektivní řízení rizik v projektech. Vybavit členy projektových týmů metodologií, která jim umožní identifikovat rizika jejich projektů, a tím umožnit omezení účinků jednotlivých rizik. Naučit se systematicky rizika analyzovat a ošetřit jejich vliv na projekty po celý jejich životní cyklus. 

Manažerům projektů a členům projektových týmů, manažerům oddělení, jejichž pracovníci jsou členy projektových týmů.

Obecné přístupy ke stanovení rizik

 • vybrané metody stanovení rizik - Check List, Safety Audit, ETA (analýza stromu událostí), Ishikawa diagram, FMEA (analýza selhání a jejich dopadu), 5 Proč, Manažerská matice,
 • typologie rizik.

Proces vytvoření plánu řízení rizik projektu

 • identifikace rizik,
 • ohodnocení rizik (analýza a priorizace rizik),
 • stanovení opatření k eliminaci rizik,
 • monitorování a identifikace symptomů rizika,
 • jak na řízení rizik v jednotlivých fázích životního cyklu projektu.

Aplikace vybraných nástrojů analýzy rizik pro praxi účastníků

Řízení dokumentace rizik v průběhu projektu

Doporučení a inspirace pro praxi

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Stanislav N., Ministerstvo zemědělství

Výklad lektora byl srozumitelný, komplexní a názorný.

Petra P., TRW-Carr s.r.o.

Super, hlavně poznatky z praxe!

Martina W., Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Workshop splnil mé očekávání, oceňuji zapojení účastníků do workshopu. Lektor byl výborný!

Iveta H., Správa úložišť radioaktivních odpadů

Lektor je člověk na správném místě, má mnoho zkušeností a vše byl schopen provázat s praxí.

Žádný projekt neexistuje bez rizika. Manažeři projektů už od samého počátku projektu podstupují riziko tím, že je na ně vyvíjen stále větší a větší nátlak na zkracování lhůt a snižování nákladů projektu. Tato rizika jsou nejen technického charakteru, ale i organizační a ekonomická. Zanedbání řízení rizik neznamená nic jiného než se v průběhu projektu potýkat s nechtěnými situacemi, které nemuseli vůbec nastat a napravovat jejich důsledky. To je samozřejmě vždy mnohem dražší a časově náročnější než prevence. Je proto efektivnější rizika řídit, jako kterýkoliv jiný parametr projektu, zvláště ve fázi zahájení projektu tak, aby se dal co nejlépe řešit možný dopad rizik. Účelem řízení rizik je v předstihu poznat zdroje možných ztrát a následně omezit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich dopadu na přijatelnou míru, nebo projekt včas zastavit.

 • Pochopit, o čem je efektivní řízení rizik v projektech. Vybavit členy projektových týmů metodologií, která jim umožní identifikovat rizika jejich projektů, a tím umožnit omezení účinků jednotlivých rizik. Naučit se systematicky rizika analyzovat a ošetřit jejich vliv na projekty po celý jejich životní cyklus.

Manažerům projektů a členům projektových týmů, manažerům oddělení, jejichž pracovníci jsou členy projektových týmů.

Obecné přístupy ke stanovení rizik

 • vybrané metody stanovení rizik - Check List, Safety Audit, ETA (analýza stromu událostí), Ishikawa diagram, FMEA (analýza selhání a jejich dopadu), 5 Proč, Manažerská matice,
 • typologie rizik.

Proces vytvoření plánu řízení rizik projektu

 • identifikace rizik,
 • ohodnocení rizik (analýza a priorizace rizik),
 • stanovení opatření k eliminaci rizik,
 • monitorování a identifikace symptomů rizika,
 • jak na řízení rizik v jednotlivých fázích životního cyklu projektu.

Aplikace vybraných nástrojů analýzy rizik pro praxi účastníků

Řízení dokumentace rizik v průběhu projektu

Doporučení a inspirace pro praxi

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Stanislav N., Ministerstvo zemědělství

Výklad lektora byl srozumitelný, komplexní a názorný.

Petra P., TRW-Carr s.r.o.

Super, hlavně poznatky z praxe!

Martina W., Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Workshop splnil mé očekávání, oceňuji zapojení účastníků do workshopu. Lektor byl výborný!

Iveta H., Správa úložišť radioaktivních odpadů

Lektor je člověk na správném místě, má mnoho zkušeností a vše byl schopen provázat s praxí.

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:25.11.2019-25.11.2019
Kat. číslo:190421
Cena bez DPH:3700.00
Cena s DPH:4477.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:04.05.2020-04.05.2020
Kat. číslo:100423
Cena bez DPH:3900.00
Cena s DPH:4719.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:18.11.2020-18.11.2020
Kat. číslo:100424
Cena bez DPH:3900.00
Cena s DPH:4719.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené