Inovativní vzdělávání
a poradenství

Projektové řízení III - Rozvoj osobnosti projektového manažera

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303


Styl řízení projektu, schopnost vypořádat se s překážkami v průběhu realizace a míra úspěchu mají přímý vztah k osobnosti projektového manažera. Sebepoznání a uvědomění si svých silných i slabších stránek pro řízení projektů dává manažerovi více jistoty a prohlubuje jeho schopnost vnímání sebe a svého přístupu v jednotlivých fázích projektu. Výsledkem je snadnější rozhodování a efektivnější komunikace se všemi zúčastněnými v projektu.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • lépe poznat silné a slabé stránky své osobnosti, naučit se s nimi pracovat, vytvářet a rozvíjet dobré vztahy uvnitř svého týmu i s ostatními účastníky projektu,
 • osvojit si a rozvinout vybrané metody a nástroje řízení lidí v podmínkách projektu,
 • efektivně zvládat a řídit základní typy konfliktů v projektu,
 • efektivně využívat metody vedoucí ke spolehlivé dohodě zainteresovaných stran na projektu.

Pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu, specializovaným členům projektových týmů se zkušeností v účasti na projektech, manažerům a pracovníkům odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů.

Osobnost manažera a mezilidské vztahy

 • typologie osobnosti a osobnost manažera projektu,
 • prvky podporující schopnost řízení bez formální autority,
 • pozitivní myšlení, empatie, umění porozumět.

Jak vytvářet a rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi a v týmu

 • komunikace jako základ budování vztahů,
 • účinná motivace založená na individuálním přístupu.

Řízení konfliktů v projektu

 • příčiny konfliktů v projektech,
 • přístupy a způsoby zvládání konfliktů v projektu,
 • konflikt a vyjednávání.

Vyjednávání jako základní dovednost při řízení projektu

 • s kým a o čem vyjednáváme při řízení projektu,
 • manažerské vyjednávání, vyjednávání o spolupráci či kompetencích,
 • zásady, postupy a možné výsledky vyjednávání,
 • zvládání nestandardních situací při vyjednávání.

Plán osobnostního rozvoje

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, modelové situace.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Zuzana S., FM Česká s.r.o.

Velmi zábavná, srozumitelná a příjemná forma předání informací + reálné příklady.

Klára K., APOGEO Transactions s.r.o.

Na kurzu byly uváděny praktické příklady, které naznačí využití. Můj cíl byl naplněn.

Peter B., Kamstrup A/S - organizační složka

Cíle kurzu byly splněny absolutně. Paní lektorka byla perfektní a profesionální. Děkuji! Celkové hodnocení: Skvělé!

Liana K., HSBC Bank plc 

Přesvědčivý, věcný a fundovaný lektor.

Nikola K., ERT Automotive Bohemia s.r.o.

Skvělé proložení teorie s úkoly a testy!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:17.06.2024-18.06.2024
Kat. číslo:140410
Cena bez DPH:10100.00 Kč
Cena s DPH:12221.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:26.11.2024-27.11.2024
Kat. číslo:140411
Cena bez DPH:10100.00 Kč
Cena s DPH:12221.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené