Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Projektové řízení II - Nástroje a techniky řízení projektu

Projektoví manažeři musí volit mezi subjektivním rozhodováním vycházejícím ze zkušenosti a ryze racionálním posuzováním jednotlivých aspektů dílčích úkolů. Rejstřík technik, které mají k dispozici a jejich praktické ovládání, je významným kapitálem činícím často rozdíl mezi kontrolovaným a energickým vedením projektu daným směrem na straně jedné a potýkáním se s nečekanými a stále častějšími potížemi v průběhu realizace na straně druhé. Důraz na praktické zvládnutí reálných situací činí tento seminář příležitostí pro projektové manažery zaměřené na výkon a jeho kvalitu, kteří se chtějí lépe vyzbrojit především pro realizační fázi svých projektů.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

 • optimalizovat časové posloupnosti jednotlivých činností a kritickou cestu,
 • minimalizovat projektová rizika, řídit a monitorovat komplexní rozpočty,
 • implementovat do projektů nezbytné změny,
 • nastavit optimální časové rozvržení úkolů při zachování flexibility rozhodování,
 • zajistit efektivní kontinuální informovanost v rámci funkčního projektového týmu.

Určeno

Pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu, specializovaným členům projektových týmů s nezanedbatelnou zkušeností v účasti na projektech, manažerům a pracovníkům odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů.

Obsah

Koordinace projektu, řízení informací a komunikace

 • koordinace projektu,
 • komunikační systém projektu, komunikační příležitosti,
 • projektová jednání a jejich dokumentace, praktické rady pro řízení komunikace,
 • reporting.

Řízení rizik projektu

 • pojem rizika a základní terminologie, druhy rizik, způsoby hodnocení,
 • identifikace a odhad rizik a příležitostí, významné rizikové faktory,
 • vyhodnocení rizik, mapa rizik,
 • plán odezvy na rizika, typy řešení omezujících rizika,
 • monitorování a přehodnocení rizik.

Řízení změn při realizaci projektu

 • příčiny vedoucí k operativním změnám v průběhu projektu,
 • evidence změnových návrhů a jejich dokumentace,
 • klasifikace operativních změn podle jejich dopadu,
 • změnový proces, komunikace a schvalovací procedury změn.

Řízení kvality projektu

 • co je součástí řízení kvality projektu,
 • nástroje kvality aplikovatelné v projektech.

Řízení nákladů projektu

 • přístupy k řízení nákladů projektu,
 • kontrola podle rozpočtu projektu a predikce nákladů,
 • vztah řízení nákladů a finančního řízení projektu.

Uzavření projektu

 • účel uzavření projektu,
 • závěrečná akceptace projektu,
 • závěrečné analýzy - poučení z projektu,
 • administrativní uzavření projektu.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.04.2019-12.04.2019
Kat. číslo:190408
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:23.05.2019-24.05.2019
Kat. číslo:190409
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:31.10.2019-01.11.2019
Kat. číslo:190410
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků