Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi a další aktuality z oblasti celního řízení v obchodní praxi

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz je určen zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se setkávají při své praxi s preferenčními pravidly původu a potřebují tedy řádně stanovit a prokazovat původ obchodovaného zboží.

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se ve složité problematice pravidel původu,
 • orientovat se v preferenčních vztazích EU,
 • vystavovat řádné důkazy původu,
 • vyplňovat správné údaje původu do souvisejících celních dokladů a výkazu Intrastat,
 • využívat finančních výhod, které obchodování se znalostmi preferencí EU přináší,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje k problematice,
 • aplikovat v praxi získané informace k aktuálním novinkám v širší oblasti celního řízení.

Kurz je určen zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se setkávají při své praxi s preferenčními pravidly původu a potřebují tedy řádně stanovit a prokazovat původ obchodovaného zboží.

 • Základy práva EU k problematice
 • Struktura preferenčního systému EU
 • Nepreferenční pravidla původu
 • Jednostranná preferenční opatření (GSP, OCT)
 • Zóny volného obchodu (FTA), celní unie (CU)
 • Stanovení původu zboží (pravidla, kumulace, drawback)
 • Důkazy původu a další související doklady (EUR1, FORM A, A.TR., prohlášení vývozce)
 • Prohlášení dodavatele (prokazování původu v rámci EU)
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití

Každý účastník obdrží v den konání:

Odkaz ke stažení obsahující související aktuální právní předpisy a další informace.

Dotazy se mohou týkat jakékoli celní problematiky.

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • duben 2024, školí Ing. Michal Kubát
 • listopad 2024, školí Ing. Michal Kubát
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:13.11.2024-13.11.2024
Kat. číslo:141210
Cena bez DPH:4400.00 Kč
Cena s DPH:5324.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené