Inovativní vzdělávání
a poradenství

INTRASTAT a intrakomunitární obchod v EU ve světle rozsáhlých změn předpisů EU a ČR k 1. 1. 2022

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vyplňování dokladů souvisejících s INTRASTATem. Náš seminář seznámí účastníky přehlednou a srozumitelnou formou se všemi základními pravidly používání a vyplňování těchto dokladů, včetně praktických ukázek. Nové nařízení vlády č. 333/2021 Sb. je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava. Výše zmíněná nařízení nabývají v oblasti zahraničního obchodu účinnosti dne 1. 1. 2022 a v souvislosti s nimi dochází k rozsáhlým změnám v praktickém provádění Intrastatu od 1. 1. 2022.  K 1. 1. 2022 nabývá rovněž účinnosti celosvětová novela celní nomenklatury, která přinese 351 rozsáhlých sad změn celním sazebníku EU.

 • Seznámení se všemi používanými právními předpisy.
 • Seznámení s pravidly sazebního zařazování zboží.
 • Seznámení s praktickým vyplňováním dokladů ve vazbě na příslušné obchodní operace.
 • Seznámení se všemi variantami elektronických podání INTRASTAT.

Zaměstnancům, popř. zástupcům firem obchodujících se zeměmi EU a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou INTRASTATu a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se INTRASTATu.

 • Úvod do práva Evropské unie
 • Celní sazebník EU a jeho používání
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Statistika vnitrounijního obchodu INTRASTAT
 • Využití dat z INTRASTATu pro strategické plánování firmy
 • Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do INTRASTATu
 • Způsob a vykazování údajů a předávání výkazů pro INTRASTAT
 • Údaje uváděné do výkazů při odeslání/přijetí zboží
 • INCOTERMS a INTRASTAT
 • Výjimky a zvláštní postupy při vykazování pro určité druhy zboží
 • Seznámení s možnými formami podání hlášení INTRASTAT
 • Nejčastější chyby při vyplňování hlášení INTRASTAT
 • Opravy podaných výkazů

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Eliška M., PFISTERER Czech s.r.o.

Velmi přínosné školení. Vše velice srozumitelné a přehledné. Zajímavé příklady.

 • prosinec 2022, školí Mgr. Josef Vachtl
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:06.12.2022-06.12.2022
Kat. číslo:121206
Cena bez DPH:3900.00 Kč
Cena s DPH:4719.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené