Inovativní vzdělávání
a poradenství

Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář


Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP, se zaměřením na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) je poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Plnění povinností v BOZP a úkoly v prevenci pracovních rizik jsou uvedeny v zákoníku práce a v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétní požadavky na odbornou způsobilost OZO a podmínky jejího získání stanovuje nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plánované termíny zkoušek v roce 2023:

 • 16. 11. 2023, Praha, periodická zkouška
 • 8. 12. 2023, Praha, periodická zkouška
 • 15. 12. 2023, Praha, základní zkouška

Náklady za zkoušku činí 7 300 Kč bez DPH, 8 833 Kč vč. 21% DPH 

Náklady za periodickou zkoušku po 5 letech činí 6 300 Kč, 7 623 Kč vč. 21 % DPH

Náklady za opravnou zkoušku činní 1 500 Kč, 1 815 Kč vč. 21 % DPH, a jsou shodné pro první i druhou možnou opravnou zkoušku nebo její části/jejích částí. 

 • Účastníci semináře si pod odborným vedením lektorů - odborníků v oblasti BOZP přehledně zopakují, doplní a rozšíří své znalosti z této oblasti v rozsahu aktuální právní úpravy, ozřejmí si souvislosti a vazby s dalšími oblastmi (např. hygieny, požární ochrany, ochrany životního prostředí), ověří si správnost svého pojetí problematiky, porovnají své praktické dovednosti se standardy správné praxe.
 • Pro účastníky, kteří se připravují na zkoušku k získání osvědčení OZO, je seminář ideálním způsobem přípravy.

Seminář je určen pro zájemce z řad stávajících OZO v oblasti BOZP, kteří již tuto činnosti vykonávají a kteří si chtějí zopakovat, zaktualizovat či prohloubit, případně doplnit a rozšířit, své znalosti v oblasti BOZP, aby mohli:

 • složit zkoušky (viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 1) v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobami s potřebnými znalostmi (viz § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako:
 • zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi,
 • zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů,
 • dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti "Poskytování služeb v oblasti BOZP" ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

 • Aktuální právní úprava oblasti BOZP, specifika jednotlivých úseků
 • Státní správa a státní kontrola v oblasti BOZP, hygiena práce, PO, ochrana životního prostředí, bezpečnost výrobků a další
 • Povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), práva a povinnosti zaměstnanců, odborů, zástupců zaměstnanců pro BOZP
 • Prevence pracovních rizik - identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť
 • Bezpečnost práce a technických zařízení (včetně dopravních prostředků a VTZ)
 • Specifika stavebnictví z pohledu BOZP
 • Pracovní prostředí a pracovní podmínky z hlediska BOZP, ochrana pracovněprávních vztahů
 • Ergonomie
 • Ochrana zdraví při práci (pracovnělékařské služby, kategorizace prací), hygiena práce
 • Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku
 • Management BOZP, management rizik BOZP a mimořádných událostí
 • Základní předpisy a požadavky PO
 • Základní požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a jejich identifikace, příklady s vazbou na BOZP

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent semináře získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV.

Výklad základních právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Michal V., FRENCH-REST spol. s r.o.

Děkuji, výborná příprava ke zkoušce. Opět výborná úroveň lektorů i zajištění.

Václav L., GRAMMER CZ, s.r.o.

Děkuji za přípravu kurzu. Celkově jsem s kurzem velmi spokojen.

Pavlína B., Letiště Praha, a.s.

Děkuji za praktické příklady a přípravu všech lektorů.

 • říjen 2023, školí Dr. Pavel Kraml, PhDr. Ludmila Süssová, Břetislav Kroupa, Roman Branda, DiS.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: +420 601 058 753 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené