Inovativní vzdělávání
a poradenství

Kalkulace nákladů - praktikum

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


I manažeři neekonomové se často setkávají s potřebou poměrně operativně pracovat s cenovou a nákladovou kalkulací. K tomu je třeba znát základní vztahy a pravidla moderních a přesných kalkulačních postupů, dokázat vybrat správná data odpovídající zvolenému postupu a také je správně zpracovat a interpretovat výsledky. Kalkulace, jako jeden ze základů rozhodování při konkrétních jednáních a přípravě zákaznického vztahu, slouží často k definitivnímu závěru. Musí být ale dostatečně přesná, nebo si alespoň musí manažer uvědomit omezenou vypovídací schopnost použitého modelu. Manažer pomocí správné kalkulace často rozhoduje o několika posledních procentech ziskovosti a k tomu potřebuje dostatečně přesné modely a jejich správné použití.

 • Absolvent se naučí vybírat z nabídnutých modelů ten, který je vhodný pro jejich konkrétní podmínky a prakticky jej použít.
 • Absolvent se naučí, které nákladové položky a jak započítat, pozornost bude věnována zejména rozpočtování nepřímých, fixních a režijních nákladů na jednotlivé výkony.
 • Absolventi se naučí praktickým výpočtům, operativnímu využití modelů i ve zjednodušených variantách.
 • Absolventi budou schopni efektivněji komunikovat o ekonomických vlivech jednotlivých procesů v podniku.

Kalkulantům, manažerům libovolného zaměření, obchodníkům, TOP manažerům menších firem, jednatelům. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu "Účetní výkazy pro manažery neekonomy" nebo "Finanční řízení pro manažery neekonomy".

 • Nákladová struktura a kalkulační modely
 • Fixní a variabilní náklady, model bodu zvratu
 • Multikriteriální rozpočtové modely
 • Přímá kalkulace
 • Kalkulace pomocí marže, tarifů a norem
 • Co a kdy započítat do kalkulované ceny
 • Tržní cena a kalkulace nákladů
 • Praktické výpočty a příklady
 • Základy controllingové kalkulace

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení a výpočty, kalkulační modely.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Markéta Č., GZ Media, a.s.

Oceňuji možnost řešit na kurzu příklady z praxe ve vlastní firmě.

Jan M., AAH Czech s.r.o.

Vysoká úroveň a odbornost lektora, srozumitelný výklad.

Kateřina N., Aisin Europe Manufacturing Czech s.r.o.

Vysvětlení pana lektora bylo pro mě srozumitelné a zajímavé, výborný přednes, hodně konkrétních příkladů.

Jaroslav B., Aisin Europe Manufacturing Czech s.r.o.

Pan Ing. Kemmler má rozsáhlé znalosti a zkušenosti z praxe.

 • červen 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
 • listopad 2024, školí Ing. Tomáš Kemmler
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:06.11.2024-07.11.2024
Kat. číslo:140608
Cena bez DPH:10100.00 Kč
Cena s DPH:12221.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené