Inovativní vzdělávání
a poradenství

Zvládání emocí v náročných situacích


Emoce nás provází na každém kroku a výraznou měrou ovlivňují kvalitu života osobního i pracovního. V případě, že jich umíme vhodně využít, mohou být skvělým ukazatelem směru, ulehčovat rozhodování a zefektivnit komunikaci. V pracovním prostředí nejčastěji vnímáme tyto emoce v konfliktních situacích, při prezentacích či při vyjednávání.

 • Absolvent kurzu bude schopen pojmenovat, rozumět a efektivně využít svých emocí vznikajících v náročných situacích a to konstruktivní formou.
 • Absolvent kurzu se naučí ovlivňovat exprese emocí - bude znát techniky usměrnění a zpracování emocí do společensky přijímané formy. Rozšíří si repertoár strategií jejich účinného zvládání. Bude znát možnosti jejich řízení tak, aby nevznikaly destruktivní konflikty.
 • Zároveň bude umět pracovat s jejich obsahem - osvětlí si vnitřní příčiny a přijme zodpovědnost za prožívané emoce.
 • Celkově se naučí lépe zvládat své emoce v zátěžových situacích.

Manažerům středních a vyšších pozic, projektovým manažerům, všem členům pracovních týmů, kteří se chtějí vyvarovat destruktivní komunikace a porozumět lépe svému prožívání a efektivně zvládat náročné situace na pracovišti.

Emoce v náročných situacích

 • porozumění emocím v náročných situacích - jejich vliv na psychiku,
 • souhrn negativně prožívaných emocí nejen na pracovišti,
 • příčiny agrese, vzteku, strachu, stresu (frustrace, ztráta kontroly, projevy neúcty, nespravedlnost, ohrožení sebeúcty),
 • naše hodnotová přesvědčení, kdo a co v nás vyvolává negativní emoce,
 • osobnostní návyky a mýty o hněvu.

Emoce a komunikace

 • vnímání pocitů a jejich popis,
 • včasné rozpoznání vzniku negativně vnímaných emocí - autodiagnostika hněvu, zlosti, stresu,
 • exploze a imploze emocí a jejich následky v komunikaci.

Zvládání emocí v náročných situacích

 • zodpovědnost za vnímání a vyjadřování emocí,
 • oddělení emoce a způsobu její exprese,
 • tvořivé řešení krizových situací,
 • nevhodné projevy - devalvace, spirála agresivity,
 • oprávněný a neoprávněný hněv,
 • pasivní agrese,
 • zvládání emocí ve specifických pracovních situacích.

Praxe zvládání negativních emocí

 • možnosti, jak zvládat negativní emoce při konfliktu, vyjednávání a prezentacích,
 • pravidla zvládání hněvu a zlosti,
 • vyjadřování našich potřeb,
 • 5 kroků boje s vlastním hněvem a zlostí,
 • první pomoc při výbuchu vzteku a agresivity,
 • zásady při setkání s agresorem - jak čelit hněvu druhých,
 • odpuštění,
 • mind setting - změna mentálních návyků,
 • zásobárna a nácvik zklidnění,
 • konstruktivní využití energie - jak tvořivě zvládat hněv a zlost.

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, cvičení, modelové situace, skupinová práce, tréninky a nácviky.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Eva P., Murr CZ, s.r.o.

Výborná lektorka, u níž jsem se stejným pocitem absolvovala kurz Asertivity.

Kateřina Š., Groz-Beckert Czech s.r.o.

Naučila jsem se nové techniky, jak zvládat emoce. Paní lektorka byla velice empatická a příjemná, uváděla vše na praktických příkladech.

Barbora P., AGC Automotive Czech a.s.

Super, není co dodat. Lektorka byla prostě boží! Bavilo mě to.  

Zuzana B., Státní zemědělský intervenční fond

Dobře připravené školení s příklady z praxe a pochopitelnými pomůckami/návody.

Vendula R., EGE, spol. s r.o.

Velká spokojenost s kurzem i lektorkou - rozumí tomu.

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:22.10.2024-22.10.2024
Kat. číslo:140264
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené