Inovativní vzdělávání
a poradenství

Moderní metody řízení pracovního výkonu aneb hodnocení jednoduše

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Řízení pracovního výkonu je nástrojem dosahování lepších výsledků organizace, týmů a jednotlivců pochopením a řízením výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, norem a požadovaných kompetencí (schopností), ale také nástroj motivace a řízení rozvoje lidí v organizaci. Vzhledem k tomu, že ve většině firem existují různé skupiny zaměstnanců, které se liší oblastí působnosti i zařazením v hierarchii společnosti (výroba, obchod, dělníci, referentské pozice, management) je třeba neustále hledat rovnováhu mezi různými typy hodnocení pro různé úrovně či skupiny zaměstnanců a zároveň vytvořit co nejjednodšší systém, aby jej byli vedoucí pracovníci bez problémů schopni využívat a systém zůstal "živý a funkční".

 • Poskytnout účastníkům informace o smyslu a přínosech systému hodnocení zaměstnanců.
 • Vysvětlit, co a jak hodnotit, co a jak připravit.
 • Seznámit s moderními, aktuálně používanými modely hodnocení.
 • Vyzkoušet si vytvořit na fiktivní organizaci "roadmap"/plán projektu, jak do organizace zavést tento nástroj řízení pracovního výkonu, jaké dokumenty je potřeba vytvořit, jak by měly vypadat a co vše je pro efektivní zavedení procesu potřeba udělat.

Manažerům všech úrovní řízení a pracovníkům personálních útvarů.

Proč hodnotit pracovní výkon - přínosy/užitky zavedení systému hodnocení pro

 • hodnoceného,
 • hodnotitele,
 • organizaci.

Jak získat pro systém hodnocení vedení i zaměstnance

Plánování a příprava hodnocení

 • příprava hodnocení,
 • metodika hodnocení - cíle a způsoby hodnocení, hodnoticí dotazník, organizace hodnocení, příprava hodnotitelů a hodnocených,
 • co a jak hodnotit - standardy výkonu, kritéria pracovního výkonu, hodnocení pomocí kompetenčních modelů, jak stanovit KPI´s,
 • kdo a jak často hodnotí,
 • jak nastavit cíle a hodnotit generaci X a Y.

Průběh hodnoticího rozhovoru

 • příprava hodnotitelů a hodnocených,
 • organizace hodnocení,
 • role zpětné vazby při hodnocení,
 • struktura rozhovoru,
 • komunikace při rozhovoru - struktura rozhovoru, hodnotitelské chyby, monitoring průběhu.

Co následuje po hodnocení

 • vyhodnocení rozhovorů - analýza výsledků a jejich využití,
 • aplikace do rozvoje, nástupnictví, odměňování.

Workshop je veden interaktivně s řadou modelových situací a v jeho průběhu budou účastníci zpracovávat projektový plán, s nímž budou schopni zavést moderní systém hodnocení do vlastní organizace. Znalosti získané v rámci semináře si tak ihned ověří v praxi.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Pavel M., Murr CZ, s.r.o.

Děkuji za možnost osobní konzultace, dále budu jen a jen chválit!

Markéta H., Daikin Device Czech Republic s.r.o.

Velmi přínosné školení, děkuji!

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:30.10.2024-30.10.2024
Kat. číslo:140530
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené