Inovativní vzdělávání
a poradenství

Popisy pracovních míst, kompetenční model v návaznosti na ostatní personální procesy

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Kvalitně vytvořený popis pracovního místa je základním předpokladem pro vytvoření a zavedení většiny procesů řízení lidských zdrojů (výběr a adaptace, vzdělávání, hodnocení, plánování kariéry a odměňování zaměstnanců). Se správně vytvořeným popisem pracovního místa je nezbytné permanentně v praxi pracovat. Stejně tak je důležitý kompetenční model, pomocí kterého si společnost definuje projevy chování, které jsou v souladu s cíli a hodnotami společnosti. Pomocí správně definovaných popisů pracovních míst a kompetenčních modelů se dá postavit základní kámen efektivně fungujících personálních procesů v praxi.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • zformulovat popis pracovní činnosti a na jeho základě identifikovat klíčové kompetence pro jednotlivé profese, 
 • vytvářet popisy kompetencí nebo rozhodnout o způsobu jejich vytvoření (s pomocí interního nebo externího specialisty),
 • představit komplexní propojení popisů pracovních míst a kompetenčních modelů v praxi.

Personálním ředitelům, HR manažerům a HR specialistům, kteří se podílejí na tvorbě a rozvoji personálního systému, včetně popisů pracovních míst a kompetenčních modelů ve firmě.

Popisy pracovních míst

 • nové trendy při vytváření popisů pracovních míst,
 • údaje v popisech pracovních míst,
 • popis pracovních činností (pravomocí a odpovědností),
 • definování kompetencí,
 • definování klíčových ukazatelů výkonu.

Kompetenční model

 • co je kompetence,
 • jaké jsou klíčové kompetence,
 • obecný postup při tvorbě kompetenčních modelů a jeho návaznost do ostatních personálních procesů v praxi.

Interaktivní pracovní workshop spojený s diskuzí a předáváním zkušeností z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Eva V., Nejvyšší kontrolní úřad

Moc děkuji za skvělé školení. Lektorka je velký odborník a umí skvěle předat své zkušenosti z praxe, odnáším si mnoho užitečného do praxe. Více takových lektorů.

Pavla Š., Okula Nýrsko

Energický, poutavý výklad, skvělé praktické příklady.

Monika S., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

Moc děkuji za velmi přínosný kurz.

 • březen 2024, školí Ing. Ivana Šteglová
 • říjen 2024, školí Ing. Ivana Šteglová
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:17.10.2024-17.10.2024
Kat. číslo:140504
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené