Inovativní vzdělávání
a poradenství
0

Ošetřovné v době CV

Ošetřovné v době CV

Autor: Petra Jiroušková Datum: 27.03. 2020 Kategorie: Blog

Dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, mají nárok na ošetřovné osoby pečující o dítě, které nedovršilo věku 10 let a to po podpůrčí dobu 9 kalendářních dnů a u rodiče samoživitele, tak po podpůrčí dobu 16 kalendářních dnů. Pojďme se na aktuální podobu podívat blíže.

Zaměstnanci pečující o dítě

Dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, mají nárok na ošetřovné osoby pečující o dítě, které nedovršilo věku 10 let a to po podpůrčí dobu 9 kalendářních dnů a u rodiče samoživitele, tak po podpůrčí dobu 16 kalendářních dnů. Nicméně v těchto dnech byl schválen zákon, který dočasně po dobu pandemie koronaviru Covid-19, stanoví proplácení ošetřovného zaměstnancům po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení a to za každý kalendářní den, přičemž nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pečující osoby se mohou v péči dle potřeby střídat a to i několikrát a neomezeně. 

Kde lze požádat o ošetřovné

Tiskopis Nárok na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), lze vyplnit na ePortálu ČSSZ nebo Vám jej vydá škola (nebo jiné výchovné zařízení), kam vaše dítě chodí. Doplníte část B tiskopisu, pošlete ho svému zaměstnavateli a ten podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné OSSZ. Dávku vám úřad vyplatí nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy obdržel řádně vyplněné podklady.

Máte nárok na ošetřovné, pokud pracujete na home office?

Nikoliv, pokud pracujete na home office, pak nelze čerpat ošetřovné při péči o dítě.

Může čerpat ošetřovné pouze rodič?

Nikoliv, ošetřovné může čerpat i jiná osoba než rodič, pokud žijete ve společné domácnosti a daná osoba má účast na nemocenském pojištění.

Mají nárok na ošetřovné osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Nikoliv, na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci v pracovním poměru. 

Mají nárok na ošetřovné i OSVČ?

Nikoliv, na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci v pracovním poměru. Nicméně bylo schváleno, že OSVČ pečují o děti ve věku 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny, dostane finanční příspěvek ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Vypláceno bude na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Mohou pobírat ošetřovné nezaměstnaní?

Nikoliv, nezaměstnaní nemají na ošetřovné nárok.

Mohu při pobírání ošetřovného pořádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

U rodičů dětí pobírajících ošetřovné, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Pro účely dávky je rozhodný mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná.

Kategorie

Štítky


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené