Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Základy projektového řízení

Projekty jsou jedinečné úkoly, které vznikají, když je potřeba udělat něco, co se dříve nedělalo. Jejich charakteristickým rysem je nutnost dosáhnout plánovaného cíle v plánovaném čase a s plánovanými náklady. Řízení projektů je součástí pracovní náplně stále více osob. Projektové řízení nabízí metody a nástroje, jak uskutečnit zdánlivě nemožné - dodržet termín, rozpočet i požadované výstupy. Kurz je založený na praktickém provádění a procvičování nejdůležitějších činností projektového manažera. Kurz je akreditovaný MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků, akreditace AK/VE-56/2010 a AK/PV-152/2010.

Cíle

  • Účastníci budou umět využít základní nástroje a metody plánování a řízení projektů.

Určeno

Manažerům a pracovníkům, kteří příležitostně vedou projekty, členům projektových týmů, nově jmenovaným manažerům projektů bez předchozích zkušeností, vedoucím úředníkům a úředníkům, kteří vedou projekty nebo jsou členy projektových týmů.

Obsah

  • Principy a pravidla projektového řízení, co je projekt, životní cyklus projektu
  • Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu
  • Správné zadání projektu a stanovení cílů projektu
  • Plánování projektu - času, zdrojů a nákladů
  • Rizika v projektu
  • Kontrola a řízení realizace projektu
  • Plán dalšího rozvoje účastníků

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady z praxe, cvičení, hry, řešení případové studie.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:18.10.2018-19.10.2018
Kat. číslo:180419
Cena s DPH 21%:8833.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.11.2018-09.11.2018
Kat. číslo:180420
Cena s DPH 21%:8833.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků