Jak úspěšně řídit projektový tým

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    226 006 319


Zvládání role projektového manažera je nevyhnutelně spojeno s požadavkem na efektivní splnění role vedoucího skupiny lidí ? projektového týmu. Řízení projektového týmu vyžaduje od manažerů schopnost porozumět chování lidí, jejich motivům a nalézt vhodný přístup v různých situacích. Projektoví manažeři pracují často bez dostatečných formálních pravomocí a musí spoléhat na své komunikační schopnosti, zejména na svou přesvědčivost, schopnost vyjednávat a řešit konfliktní situace. K úspěšnému a zodpovědnému řízení projektu je rovněž potřebné porozumět projektovým strukturám, tvorbě týmu a organizaci týmové práce.
 • Účastník kurzu si osvojí a formou praktického tréninku prohloubí účinné metody a nástroje týmové práce a řízení lidí v podmínkách projektu.

Manažerům projektů a členům projektových týmů, manažerům oddělení, jejichž pracovníci jsou členy projektových týmů.

Podpořte svůj úspěch hned na začátku

 • nastavení firma - projekt - manažer,
 • organizace projektu ve firmě,
 • autorita manažera v různých typech projektové struktury.

Inventura osobnostních předpokladů projektového manažera

 • dovednosti a schopnosti potřebné pro řízení projektového týmu,
 • role manažera projektu, jeho pravomoci a odpovědnosti,
 • autodiagnostika osobních předpokladů k tvorbě a vedení projektových týmů.

Projektový tým a jeho členové

 • osobnosti, chování a motivy členů týmu,
 • zvláštnosti projektového týmu,
 • vztahy mezi manažerem projektu, týmem a liniovými vedoucími.

Organizace týmové práce a komunikace

 • přechod od definování úkolů k definování rolí, delegování,
 • odstranění komunikačních bariér,
 • přesvědčivost a vliv projektového manažera,
 • spoluvytváření projektu se svým týmem.

Řízení neshod a konfliktních situací

 • identifikace různých typů neshod,
 • význam konfliktů a jejich řízení v projektu,
 • úspěšné vyjednávání a předcházení kompromisům.

Vytvoření osobního rozvojového plánu

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, praktické příklady, modelové situace, autodiagnostický test.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jakub J., Ministerstvo vnitra ČR

Kurz bych doporučil kolegům. Díky!

Alena H., Magna Automotive (CZ) s.r.o.

Kurz měl pro mě velký přínos!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:26.11.2019-27.11.2019
Kat. číslo:190419
Cena bez DPH:7400.00
Cena s DPH:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené