Inovativní vzdělávání
a poradenství

INTRASTAT a intrakomunitární obchod v EU

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vyplňování dokladů souvisejících s INTRASTATem. Náš seminář seznámí účastníky přehlednou a srozumitelnou formou se všemi základními pravidly používání a vyplňování těchto dokladů, včetně praktických ukázek. Důležitá je i podrobná znalost celního sazebníku EU, se kterým budou účastníci rovněž seznámeni.

 • Seznámení se všemi používanými právními předpisy.
 • Seznámení s pravidly sazebního zařazování zboží.
 • Seznámení s praktickým vyplňováním dokladů ve vazbě na příslušné obchodní operace.
 • Seznámení se všemi variantami elektronických podání INTRASTAT.

Zaměstnancům, popř. zástupcům firem obchodujících se zeměmi EU a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou INTRASTATu a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se INTRASTATu.

Úvod do práva Evropské unie, včetně aktuálních novinek 

Celní sazebník EU a jeho používání

 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Uvádění údajů o zboží do výkazu INTRASTAT

Statistika vnitro unijního obchodu INTRASTAT

 • Využití dat z INTRASTATu pro strategické plánování firmy
 • Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do INTRASTATu
 • Způsob a vykazování údajů a předávání výkazů pro INTRASTAT
 • Údaje uváděné do výkazů při DOVOZU/VÝVOZU zboží v rámci EU
 • INCOTERMS a INTRASTAT
 • Výjimky a zvláštní postupy při vykazování pro určité druhy zboží
 • Seznámení s možnými formami podání výkazu INTRASTAT
 • Nejčastější chyby při vyplňování hlášení INTRASTAT 
 • Opravy podaných výkazů
 • Připravované změny v oblasti INTRASTATu

Každý účastník obdrží v den konání:

 • Odkaz ke stažení obsahující související aktuální právní předpisy a další informace.

Dotazy během semináře se mohou týkat jakékoli celní problematiky

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Eliška M., PFISTERER Czech s.r.o.

Velmi přínosné školení. Vše velice srozumitelné a přehledné. Zajímavé příklady.

 • leden 2024, školí Ing. Michal Kubát
 • květen 2024, školí Ing. Michal Kubát
 • listopad 2024, školí Ing. Michal Kubát
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:14.11.2024-14.11.2024
Kat. číslo:141206
Cena bez DPH:4700.00 Kč
Cena s DPH:5687.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené