Inovativní vzdělávání
a poradenství

Product Manager II - strategické řízení portfolia

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303

Kategorie Marketing


Pro každého marketingového pracovníka je důležité, aby v rámci své odpovědnosti využíval všechny dostupné marketingové informace i nástroje nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Pro úspěšné řízení svěřeného produktu nebo portfolia je nezbytné znát informace o trhu, konkurenci, vnějším prostředí, o preferencích a potřebách zákazníků, o silných i slabých stránkách Vašich produktů, a to vše použít pro co nejlepší nastavení produktové strategie i politiky. Pokud si chcete více osvojit praktické nástroje produktového řízení, pak je tento kurz právě pro Vás. Tento kurz je zaměřen čistě prakticky pomocí řešení případových studií.

 • Osvojit si provedení potřebných marketingových analýz - trhu, produktu, konkurence, portfolia, zákazníků atd.
 • Umět tyto analýzy vyhodnotit a najít v nich potřebné informace pro další práci.
 • Nastavit optimálně produktové portfolio, dokázat si poradit s nastavením ceny, distribuce nebo komunikace.
 • Účinně kombinovat nástroje komunikačního mixu pro podporu svých produktů.
 • Dosahovat stanovených cílů v rámci svého produktového portfolia.
 • Dokázat svojí práci kontrolovat a neustále optimalizovat.

Product Managerům, kteří si již osvojili základy své práce a chtějí se posunout dále, absolventům kurzu "Product Manager I - marketingová odbornost".

Strategické řízení portfolia

 • analýza makroprostředí a její využití pro řízení produktu,
 • analýza konkurence a její využití pro nastavení konkurenčních výhod produktu,
 • analýza zákazníků, jejich potřeb a preferencí,
 • analýza produktového portfolia a srovnání s konkurencí,
 • vyhodnocení analýz a jejich využití pro potřeby daného produktu.

Nastavení a optimalizace marketingového mixu

Kontrola a revize stávajících procesů

Případové studie, samostatná příprava podkladů z vlastní praxe účastníků pro řešení příkladů na workshopu.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.05.2024-24.05.2024
Kat. číslo:140806
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:29.11.2024-29.11.2024
Kat. číslo:140807
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené