Marketing CIMA-A

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    226 006 319

Kategorie Marketing


Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA. Představuje komplexní vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru ucelené teoretické znalosti i praktické dovednosti, jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje. Absolventi kurzu "Marketing CIMA-A" mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak mezinárodně uznávaný diplom CIMA-A, který platí ve všech státech EU.
 • Uplatnit komplexní znalosti nutné pro profesionální marketingové chování.
 • Rozvinout své dovednosti ve využívání moderních nástrojů a technik marketingového rozhodování.
 • V mnoha případových studiích a cvičeních uplatňovat tvořivost a praktickou aplikaci marketingových rozhodnutí.

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům průmyslových podniků, obchodních organizací a soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu k podnikání. Zkušenost v oboru není k úspěšnému absolvování nutná.

 • Úvod do marketingu
 • Základy marketingového řízení a plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza průmyslového trhu
 • Analýza chování zákazníka, nákupní rozhodování
 • Segmentace a umisťování
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika, řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb, CRM
 • Integrovaná komunikace
 • Reklama
 • Prodejní politika
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum, aplikace marketingového výzkumu
 • Závěrečná případová studie

Pozn.: Pro všechny absolventy kurzu "Marketing CIMA-A" nabízíme jednodenní seminář "Příprava ke zkoušce CIMA-A". V programu je zahrnuto stručné opakování vybraných témat kurzu, simulace zkoušky a konzultace s lektorem. Termín jednodenního semináře bude domluven v průběhu kurzu "Marketing CIMA-A" dle zájmu a potřeby absolventů kurzu.

Cena: 1 800 Kč (bez DPH), 2 178 Kč (včetně 21 % DPH)

 V ceně je zahrnut poplatek za zkoušku u Českého institutu pro marketing.

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, případové studie.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

 • Marketing CIMA-A (156.997KB)
 • Místo konání:Praha
  Dny:10
  Termín:17.10.2019-18.10.2019
  31.10.2019-01.11.2019
  14.11.2019-15.11.2019
  28.11.2019-29.11.2019
  12.12.2019-13.12.2019
  Kat. číslo:190803
  Cena bez DPH:28000.00
  Cena s DPH:33880.00
  Vybrat tento termín
  Počet účastníků

  Top kurzy


  Esc
  Oblíbené kurzy
  Naposledy navštívené