Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Marketing CIMA-A

Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA. Představuje komplexní vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru ucelené teoretické znalosti i praktické dovednosti, jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje. Absolventi kurzu "Marketing CIMA-A" mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak mezinárodně uznávaný diplom CIMA-A, který platí ve všech státech EU.

Cíle

 • Uplatnit komplexní znalosti nutné pro profesionální marketingové chování.
 • Rozvinout své dovednosti ve využívání moderních nástrojů a technik marketingového rozhodování.
 • V mnoha případových studiích a cvičeních uplatňovat tvořivost a praktickou aplikaci marketingových rozhodnutí.

Určeno

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům průmyslových podniků, obchodních organizací a soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu k podnikání. Zkušenost v oboru není k úspěšnému absolvování nutná.

Obsah

 • Úvod do marketingu
 • Základy marketingového řízení a plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza průmyslového trhu
 • Analýza chování zákazníka, nákupní rozhodování
 • Segmentace a umisťování
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika, řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb, CRM
 • Integrovaná komunikace
 • Reklama
 • Prodejní politika
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum, aplikace marketingového výzkumu
 • Závěrečná případová studie

Pozn.: Pro všechny absolventy kurzu "Marketing CIMA-A" nabízíme jednodenní seminář "Příprava ke zkoušce CIMA-A". V programu je zahrnuto stručné opakování vybraných témat kurzu, simulace zkoušky a konzultace s lektorem. Termín jednodenního semináře bude domluven v průběhu kurzu "Marketing CIMA-A" dle zájmu a potřeby absolventů kurzu.

Cena: 1 800 Kč (bez DPH), 2 178 Kč (včetně 21 % DPH)

 V ceně je zahrnut poplatek za zkoušku u Českého institutu pro marketing.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:19.02.2019-20.02.2019
12.03.2019-13.03.2019
02.04.2019-03.04.2019
23.04.2019-24.04.2019
14.05.2019-15.05.2019
04.06.2019-05.06.2019
Kat. číslo:190801
Cena s DPH 21%:33880.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:29.03.2019-30.03.2019
12.04.2019-13.04.2019
26.04.2019-27.04.2019
10.05.2019-11.05.2019
24.05.2019-25.05.2019
07.06.2019-08.06.2019
Kat. číslo:190802
Cena s DPH 21%:33880.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:17.10.2019-19.10.2019
31.10.2019-02.11.2019
21.11.2019-23.11.2019
05.12.2019-07.12.2019
Kat. číslo:190803
Cena s DPH 21%:33880.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků