Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Plánování a řízení projektů v logistice

Znalost řady technik projektového managementu spolu se zkušenostmi a organizačními schopnostmi představuje významnou konkurenční výhodu manažera. Aplikací těchto technik v oblasti návrhu a řízení dodávek produktu zákazníkovi lze získat významný efekt, který může mít rozhodující vliv na rozhodování a chování zákazníka. Kurz klade vedle věcné znalosti technik důraz na praktickou aplikaci při zvládnutí reálných situací.

Cíle

Absolventi kurzu budou ovládat techniky projektového řízení, které jim umožní:

 • efektivně připravit kvalitní plán projektu,
 • identifikovat a následně minimalizovat projektová rizika,
 • řídit náklady projektu a zajistit finanční monitoring,
 • implementovat do projektů nezbytné změny,
 • zajistit efektivní kontinuální informovanost v rámci funkčního projektového týmu.

Určeno

Všem pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu nebo jsou aktivními členy projektových týmů, manažerům a pracovníkům odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů.

Obsah

1. den

Projektové řízení v logistice

 • životní cyklus projektu,
 • organizace projektu,
 • tým a týmová práce,
 • iniciace a zadání projektu,
 • specifikace cíle projektu, kritéria úspěšnosti projektu,
 • formulace zadání - metoda logického rámce - praktický příklad,
 • plánování projektu - sestavení podrobného rozpisu činností, časový rozvrh projektu, plánování a alokace,
 • proces řízení a koordinace projektu,
 • praktický příklad.

Vybrané oblasti řízení projektu v logistice

2. den

 • řízení rizik - identifikace rizik a jejich možná eliminace,
 • řízení změn v projektu,
 • řízení rozpočtu projektu,
 • řízení komunikace,
 • řízení kvality,
 • proces uzavření projektu,
 • ukázka praktického využití.

Metodika

Výklad, příklady, diskuze, praktická cvičení.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:10.06.2019-11.06.2019
Kat. číslo:191127
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:25.11.2019-26.11.2019
Kat. číslo:191128
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků