Inovativní vzdělávání
a poradenství

Plánování a řízení projektů v logistice

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Logistika


Znalost řady technik projektového managementu spolu se zkušenostmi a organizačními schopnostmi představuje významnou konkurenční výhodu manažera. Aplikací těchto technik v oblasti návrhu a řízení dodávek produktu zákazníkovi lze získat významný efekt, který může mít rozhodující vliv na rozhodování a chování zákazníka. Kurz klade vedle věcné znalosti technik důraz na praktickou aplikaci při zvládnutí reálných situací.

Absolventi kurzu budou ovládat techniky projektového řízení, které jim umožní:

 • efektivně připravit kvalitní plán projektu,
 • identifikovat a následně minimalizovat projektová rizika,
 • řídit náklady projektu a zajistit finanční monitoring,
 • implementovat do projektů nezbytné změny,
 • zajistit efektivní kontinuální informovanost v rámci funkčního projektového týmu.

Všem pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu nebo jsou aktivními členy projektových týmů, manažerům a pracovníkům odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů.

1. den

Projektové řízení v logistice

 • životní cyklus projektu,
 • organizace projektu,
 • tým a týmová práce,
 • iniciace a zadání projektu,
 • specifikace cíle projektu, kritéria úspěšnosti projektu,
 • formulace zadání - metoda logického rámce - praktický příklad,
 • plánování projektu - sestavení podrobného rozpisu činností, časový rozvrh projektu, plánování a alokace,
 • proces řízení a koordinace projektu,
 • praktický příklad.

2. den

Vybrané oblasti řízení projektu v logistice

 • řízení rizik - identifikace rizik a jejich možná eliminace,
 • řízení změn v projektu,
 • řízení rozpočtu projektu,
 • řízení komunikace,
 • řízení kvality,
 • proces uzavření projektu,
 • ukázka praktického využití.

Výklad, příklady, diskuze, praktická cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Veronika Ž., Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o.

Napasování teorie na praxi. Děkuji za trpělivost školitele.

Pavla B., Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o.

Srozumitelný výklad, praktická cvičení a příklady z praxe.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:20.11.2024-21.11.2024
Kat. číslo:141116
Cena bez DPH:9800.00 Kč
Cena s DPH:11858.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené