Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Doprava a logistika

Distribuční logistika má za cíl správné umístění výrobků na trh při vynaložení optimálních nákladů. Kurz je zaměřen především na určení vhodných způsobů balení výrobků, správné nastavení logistických jednotek a efektivní výběr druhu přepravy. Posluchači kurzu se seznámí s problematikou nakládacích a vykládacích prací a také s pracovním režimem řidičů.

Cíle

 • Porozumět principům distribuční logistiky.
 • Umět optimálně navrhnout vhodný způsob balení a druh přepravy.
 • Naučit se identifikovat možná rizika při přepravě nákladů.
 • Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem zvýšit produktivitu práce na expedici.
 • Pochopit problematiku pracovního režimu řidičů.

Určeno

Kurz je určen pro střední a nižší management, pracovníky skladů, pracovníky expedice.

Obsah

1. den

 • Funkce obalu
 • Manipulační a přepravní jednotky
 • Přepravní prostředky
 • Manipulační značky
 • Značení přepravních jednotek
 • Logistika obalů
 • Zpětná logistika
 • Obaly z pohledu SCM

2. den

 • Podmínky bezpečné práce při nakládce a vykládce
 • Problematika nakládacích a vykládacích prací
 • Nakládání, skládání a uložení nákladu
 • Upevnění a zajištění nákladu
 • Druhy přeprav
 • Zvláštní druhy přepravy
 • INCOTERMS 2010
 • Pracovní režim řidičů - Dohoda AETR, nařízení ES 561/2006
 • Průmysl 4.0 a jeho průmět do logistiky

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz

Doporučujeme


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:22.11.2018-23.11.2018
Kat. číslo:181142
Cena s DPH 21%:9075.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků