Inovativní vzdělávání
a poradenství

Doprava a logistika

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Logistika


Distribuční logistika má za cíl správné umístění výrobků na trh při vynaložení optimálních nákladů. Kurz je zaměřen především na určení vhodných způsobů balení výrobků, správné nastavení logistických jednotek a efektivní výběr druhu přepravy. Posluchači kurzu se seznámí s problematikou nakládacích a vykládacích prací a také s pracovním režimem řidičů v mezinárodní nákladní silniční dopravě.

 • Porozumět principům distribuční logistiky.
 • Umět optimálně navrhnout vhodný způsob balení a druh přepravy.
 • Naučit se identifikovat možná rizika při přepravě nákladů.
 • Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem zvýšit produktivitu práce na expedici.
 • Pochopit problematiku pracovního režimu řidičů a tím i interakci expedice s dopravním systémem.

Kurz je určen pro střední a nižší management, pracovníky skladů, pracovníky expedice.

1. den

 • Funkce obalu
 • Manipulační a přepravní jednotky
 • Přepravní prostředky
 • Manipulační značky
 • Značení přepravních jednotek
 • Logistika obalů
 • Zpětná logistika
 • Obaly z pohledu SCM

2. den

 • Podmínky bezpečné práce při nakládce a vykládce
 • Problematika nakládacích a vykládacích prací
 • Nakládání, skládání a uložení nákladu
 • Upevnění a zajištění nákladu dle novely předpisu CTU Code 2020
 • Druhy přeprav
 • Zvláštní druhy přepravy
 • INCOTERMS a vliv volby dodací podmínky na rozsah povinností při nakládce a vykládce
 • Pracovní režim řidičů - Dohoda AETR, nařízení ES 561/2006
 • Průmysl 4.0 a jeho průmět do logistiky

Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Lenka M., Joyson Safety Systems Czech s.r.o.

Na základě kurzu určitě uplatním INCOTERMS a detaily o jednotlivých druzích přeprav.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.06.2024-04.06.2024
Kat. číslo:141119
Cena bez DPH:9500.00 Kč
Cena s DPH:11495.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:29.10.2024-30.10.2024
Kat. číslo:141120
Cena bez DPH:9500.00 Kč
Cena s DPH:11495.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené