Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nástroje a metody zlepšování kvality

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Neustálé zlepšování kvality je nezbytné pro zvyšování konkurenčního postavení organizace. Všechna rozhodnutí k prokázání vhodnosti a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality musí být založena na určování, shromažďování a analyzování dat. Toto vyžaduje využívat v praxi vhodné a vyzkoušené metody a nástroje.

 • Poskytnout výcvik v aplikování nástrojů a metod ke zlepšování kvality, a to tak, aby účastníci kurzu zlepšili své pracovní procesy využíváním vhodných nástrojů, metod, analýz a přístupů.

Všem, kteří mají zájem o rozhodování založeném na objektivních faktech a o efektivní způsob zlepšování kvality v systému managementu kvality, jenž spočívá nejen v kvantitativních a kvalitativních datech, ale i ve správném zpracování, analýze a vyhodnocování těchto dat.

1. den

 • Základy cílového managementu
 • Základní nástroje a metody zlepšování kvality - formulář pro sběr údajů, vývojový diagram, diagram příčin a následků, Paretův diagram, histogram, bodový diagram, regulační diagram
 • Statistická regulace procesu - SPC, diagram afinity, benchmarking, brainstorming, stromový diagram, SWOT analýza, 5xWHY

2. den

 • QFD - rozpracování požadavků na kvalitu
 • DOE - strategie plánování experimentů
 • Six Sigma - základy moderních přístupů k managementu
 • Balanced Scorecard - moderní přístup k managementu

3. den

 • FMEA - analýza výskytu možných vad a následků: FMEA procesu, FMEA konstrukce, FMEA systému
 • FTA - analýza stromu poruchových stavů

4. den

 • APQP - postupy a techniky použití při vývoji výrobků
 • PPAP - proces schvalování dílů do sériové výroby

5. den

 • Japonské přístupy ke kvalitě - 5S, Muda, Mura, Muri a Lean Production

Pozn.: U tohoto kurzu se lze účastnit jednotlivých témat/dnů.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, procvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:02.12.2024-06.12.2024
Kat. číslo:140704
Cena bez DPH:24000.00 Kč
Cena s DPH:29040.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené