Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015 - dopady do praxe

Norma ISO 14001:2015 pro systémy environmentálního managementu (EMS) byla v září 2015 aktualizována. Jde o největší změnu od prvního vydání normy ISO 14001 v roce 1996 a následně 2004. Došlo ke změnám jak ve struktuře normy, definicích, tak i textech. Poprvé byla norma ISO 14001 aktualizována ve stejném termínu jako ISO 9001 a poprvé je založena na společné struktuře, definicích i některých požadavcích. Danou normu je nutné spěšně implementovat, protože platnost všech dřívějších certifikátů EMS vyprší v polovině září 2018. Proto neváhejte a seznamte se s novými požadavky normy. Paralelně (s časovým odstupem) proběhla i revize normy ISO 14004:2016 Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. Nařízení EMAS čekají také změny na základě hodnoticí studie a přezkoumání Evropskou komisí.

Cíle

Účastník kurzu bude po absolvování:

 • vědět o změnách, harmonogramu a přechodném období pro certifikaci,
 • znát novou terminologii a definice,
 • znát nové požadavky normy,
 • schopen připravit analýzu změn stávajícího EMS podle nových požadavků.

Určeno

Auditorům a manažerům EMS, poradcům, akademické sféře a představitelům certifikovaných firem.

Obsah

 • Jednotná struktura norem, identické hlavní texty a definice dle ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL - co se mění pro ISO 14001
 • Co se stalo s novinkami z minulé revize (hodnocení souladu, osoby pracující pro organizaci)
 • Nové požadavky aktualizované normy ISO 14001 (organizace a její kontext, potřeby a očekávání zainteresovaných stran, vedení a závazek, rizika související s hrozbami atd.)
 • Aktualizovaná norma a certifikace EMS (termíny nabytí platnosti, přechodné období, plánování přechodu na aktualizovanou normu do poloviny září 2018)
 • Přehled ostatních norem a nástrojů environmentálního managementu, EMAS

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, procvičení novinek v kvízu.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:13.03.2018-13.03.2018
Kat. číslo:182403
Cena s DPH 21%:3509.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:11.09.2018-11.09.2018
Kat. číslo:182404
Cena s DPH 21%:3509.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků