Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015 - dopady do praxe

Manažer kurzu Martina Rydrychová    226 006 376


Norma ISO 14001:2015 pro systémy environmentálního managementu (EMS) byla v září 2015 aktualizována. Jde o největší změnu od prvního vydání normy ISO 14001 v roce 1996 a následně 2004. Došlo ke změnám jak ve struktuře normy, definicích, tak i textech. Poprvé byla norma ISO 14001 aktualizována ve stejném termínu jako ISO 9001 a poprvé je založena na společné struktuře, definicích i některých požadavcích. Existuje několik zásadních rozdílů, jak jsou např. kontext a zamýšlené výstupy EMS, řešení rizik a příležitostí, environmentální aspekty, závazné povinnosti a hodnocení souladu, jejichž dopad do praxe může být pozitivní. Nařízení EMAS prošlo také aktualizací, a přestože se rozdíly oproti ISO 14001 zmenšují, zůstává řada specifických požadavků i osvědčených odvětvových postupů pro environmentální řízení.

Účastník kurzu bude po absolvování:

  • znát novou terminologii a definice,
  • znát nové požadavky normy, jejich výklad a způsoby řešení,
  • schopen integrovat požadavky normy do systému řízení.

Auditorům a manažerům EMS, poradcům, akademické sféře a představitelům certifikovaných firem.

  • Principy systému environmentálního managementu, důvody a cíle revize normy ISO 14001, jednotná struktura, identické hlavní texty a definice
  • Nové požadavky aktualizované normy ISO 14001 (organizace a její kontext, potřeby a očekávání zainteresovaných stran, vedení a závazek, rizika související s hrozbami atd.) a jejich dopad do praxe
  • Aktualizovaná norma a certifikace EMS
  • Přehled ostatních norem a nástrojů environmentálního managementu, EMAS

Pozn.: Zájemcům o certifikát Manažer EMS a Auditor EMS sestavíme přípravný kurz k certifikaci individuálně podle již absolvovaného vzdělávání v environmentálních oblastech a oblastech systémů managementu.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, procvičení novinek v kvízu.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené