Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Norma ISO 9001 vydaná v roce 2000 a revidovaná v letech 2008 a 2015 řeší systém managementu kvality novým přístupem, a to procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které jsou podle požadavků normy ISO 9001 nebo ISO/TS 16949 certifikovány nebo se na certifikaci připravují. Znalost obsahu revidované normy v roce 2015 a její správný výklad je základem nejen pro vytvoření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality organizace, ale i pro jeho auditování a vyhodnocování efektivnosti systému managementu kvality. V tomto kurzu budou účastníci seznámeni se všemi požadavky normy ISO 9001:2015.

Cíle

 • Účastník kurzu získá za své aktivní účasti základní znalosti pro implementaci požadavků normy do systému managementu organizace a pro jeho udržování a neustálé zlepšování.

Určeno

Pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, představitelům managementu pro kvalitu, manažerům kvality nebo auditorům kvality.

Obsah

 • Termíny a definice
 • Zásady managementu kvality
 • Procesní přístup
 • Zvažování rizik
 • Kontext organizace
 • Vedení (leadership)
 • Plánování
 • Podpora
 • Provoz
 • Hodnocení výkonnosti
 • Zlepšování

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:17.09.2018-17.09.2018
Kat. číslo:180702
Cena s DPH 21%:3751.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků