Inovativní vzdělávání
a poradenství

Systém managementu BOZP - ISO 45001


Od konce roku 2018 platí nová norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití. Po mnoha letech se tak podařilo do mezinárodních norem ISO dostat požadavky na certifikaci systému managementu BOZP, které dosud stanovovala norma ČSN OHSAS 18001.Nová norma ISO 45001 umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP včetně plnění zákonných požadavků. Dále norma vede ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odstraňování nebezpečí a minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně nedostatků v systému řízení firmy), k využívání příležitostí v oblasti BOZP a řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace. Norma ISO 45001 nahradí dosud používanou normu ČSN OHSAS 18001 a to po uplynutí tříletého přechodného období, které končí v březnu 2021.

Absolvent kurzu:

 • bude znát požadavky normy ISO 45001,
 • pochopí terminologii a definice používané v této normě,
 • splní jeden z požadavků na kompetenci auditora SM BOZP podle ISO 45001,
 • zvládne zadat a koordinovat zavedení SM BOZP,
 • získá informace o podobnostech a odlišnostech se systémy managementu kvality (ISO 9001) a systémy environmentálního managementu (ISO 14001).

Pracovníkům odpovědným za systém managementu a BOZP, auditorům, poradcům, představitelům vedení. Zájemcům z oblasti systémů managementu, kteří si chtějí rozšířit znalosti o systém zaměřený na BOZP. Odborně způsobilým osobám v BOZP a koordinátorům BOZP na staveništi. Držitelům personálního certifikátu manažer a auditor SM BOZP (lze uznat jako 1 den dozoru - závěrečný test).

 • Úvod do systémů managementu BOZP
 • Terminologie, definice, struktura normy
 • Požadavky normy ISO 45001
 • Nebezpečí, rizika a příležitosti, konzultace a spoluúčast, plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků
 • Přechodné období, rozdílová (gap) analýza a certifikace podle ISO 45001

Interaktivní výklad s průběžnou cílenou diskuzí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.




Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:22.05.2024-22.05.2024
Kat. číslo:141505
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:21.11.2024-21.11.2024
Kat. číslo:141506
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené