Systém managementu BOZP - ISO 45001


Od 1. 11. 2018 začne platit český překlad nové normy ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití. Po mnoha letech se tak podařilo do mezinárodních norem ISO dostat požadavky na certifikaci systému managementu BOZP, které dosud stanovovala norma ČSN OHSAS 18001. Nová norma ISO 45001 umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP včetně plnění zákonných požadavků. Dále norma vede ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odstraňování nebezpečí a minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně nedostatků v systému řízení firmy), k využívání příležitostí v oblasti BOZP a řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace. Norma ISO 45001 nahradí dosud používanou normu ČSN OHSAS 18001 a to po uplynutí tříletého přechodného období, které se počítá od data vydání normy ISO 45001:2018 v angličtině, tj. 12. 3. 2018.

Absolvent kurzu:

 • bude znát požadavky normy ISO 45001,
 • pochopí terminologii a definice používané v této normě,
 • splní jeden z požadavků na kompetenci auditora SM BOZP podle ISO 45001,
 • zvládne zadat a koordinovat zavedení SM BOZP,
 • získá informace o podobnostech a odlišnostech se systémy managementu kvality (ISO 9001) a systémy environmentálního managementu (ISO 14001).

Pracovníkům odpovědným za systém managementu a BOZP, auditorům, poradcům, představitelům vedení. Zájemcům z oblasti systémů managementu, kteří si chtějí rozšířit znalosti o systém zaměřený na BOZP. Odborně způsobilým osobám v BOZP a koordinátorům BOZP na staveništi. Držitelům personálního certifikátu manažer a auditor SM BOZP (lze uznat jako 1 den dozoru - závěrečný test).

 • Úvod do systémů managementu BOZP
 • Terminologie, definice, struktura normy
 • Požadavky normy ISO 45001
 • Nebezpečí, rizika a příležitosti, konzultace a spoluúčast, plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků
 • Přechodné období, rozdílová (gap) analýza a certifikace podle ISO 45001

Interaktivní výklad s průběžnou cílenou diskuzí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:05.11.2019-05.11.2019
Kat. číslo:191516
Cena bez DPH:3100.00
Cena s DPH:3751.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené