Inovativní vzdělávání
a poradenství

Projektové řízení II - Nástroje a techniky řízení projektu

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303


Projektoví manažeři musí volit mezi subjektivním rozhodováním vycházejícím ze zkušenosti a ryze racionálním posuzováním jednotlivých aspektů dílčích úkolů. Rejstřík technik, které mají k dispozici a jejich praktické ovládání, je významným kapitálem činícím často rozdíl mezi kontrolovaným a energickým vedením projektu daným směrem na straně jedné a potýkáním se s nečekanými a stále častějšími potížemi v průběhu realizace na straně druhé. Důraz na praktické zvládnutí reálných situací činí tento seminář příležitostí pro projektové manažery zaměřené na výkon a jeho kvalitu, kteří se chtějí lépe vyzbrojit především pro realizační fázi svých projektů.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • optimalizovat časové posloupnosti jednotlivých činností a kritickou cestu,
 • minimalizovat projektová rizika, řídit a monitorovat komplexní rozpočty,
 • implementovat do projektů nezbytné změny,
 • nastavit optimální časové rozvržení úkolů při zachování flexibility rozhodování,
 • zajistit efektivní kontinuální informovanost v rámci funkčního projektového týmu.

Pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu, specializovaným členům projektových týmů s nezanedbatelnou zkušeností v účasti na projektech, manažerům a pracovníkům odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů.

Koordinace projektu, řízení informací a komunikace

 • koordinace projektu,
 • komunikační systém projektu, komunikační příležitosti,
 • projektová jednání a jejich dokumentace, praktické rady pro řízení komunikace,
 • reporting.

Řízení rizik projektu

 • pojem rizika a základní terminologie, druhy rizik, způsoby hodnocení,
 • identifikace a odhad rizik a příležitostí, významné rizikové faktory,
 • vyhodnocení rizik, mapa rizik,
 • plán odezvy na rizika, typy řešení omezujících rizika,
 • monitorování a přehodnocení rizik.

Řízení změn při realizaci projektu

 • příčiny vedoucí k operativním změnám v průběhu projektu,
 • evidence změnových návrhů a jejich dokumentace,
 • klasifikace operativních změn podle jejich dopadu,
 • změnový proces, komunikace a schvalovací procedury změn.

Řízení kvality projektu

 • co je součástí řízení kvality projektu,
 • nástroje kvality aplikovatelné v projektech.

Řízení nákladů projektu

 • přístupy k řízení nákladů projektu,
 • kontrola podle rozpočtu projektu a predikce nákladů,
 • vztah řízení nákladů a finančního řízení projektu.

Uzavření projektu

 • účel uzavření projektu,
 • závěrečná akceptace projektu,
 • závěrečné analýzy - poučení z projektu,
 • administrativní uzavření projektu.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Aleš C., GE Aviation Czech s.r.o.

Školení bylo obsahově vyčerpávající, oceňuji příklady z praxe.

Dušan K., Mapa Spontex CE s.r.o.

Obsah školení byl rozsáhlý, studijní materiály přehledné a komplexní. Lektor ? poutavá forma, protkaná zkušenostmi z praxe.

Lukáš F., GRID ICT s.r.o.

Není co dodat, spokojenost.

Martin H., Lesy České republiky s.p.

Lektor s velkými praktickými zkušenostmi.

Adrián G., TRW-Carr s.r.o.

Mnoho praktických poznatků a typů. 

Hana P., Kampstrup A/S

Praktické a ucelené informace, velké benefit - příklady z praxe. Super školení!

 • duben 2024, školí Ing. Tomáš Hušek, Ph.D.
 • květen 2024, školí Ing. Tomáš Hušek, Ph.D.
 • listopad 2024, školí Ing. Tomáš Hušek, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:07.11.2024-08.11.2024
Kat. číslo:140409
Cena bez DPH:10100.00 Kč
Cena s DPH:12221.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené