Inovativní vzdělávání
a poradenství

Systém managementu BOZP - ISO 45001


Norma ISO 45001 doznala v roce 2024 dílčích změn (ISO 45001:2018/Amd.1:2024) v záležitostech kontextu organizace a v požadavcích relevantních zainteresovaných stran ve vztahu ke klimatické změně. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP včetně plnění zákonných požadavků (compliance, odpovědnost) i požadavků na reporting. Norma dále vede ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odstraňování nebezpečí a minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně nedostatků v systému řízení firmy), k využívání příležitostí v oblasti BOZP a řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace.

Norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití definitivně nahradila v roce 2021 historickou normu (specifikaci) ČSN OHSAS 18001.

Absolvent kurzu:

 • bude znát požadavky normy ISO 45001,
 • pochopí terminologii a definice používané v této normě,
 • splní jeden z požadavků na kompetenci auditora SM BOZP podle ISO 45001,
 • zvládne zadat a koordinovat zavedení SM BOZP,
 • získá informace o podobnostech a odlišnostech se systémy managementu kvality (ISO 9001) a systémy environmentálního managementu (ISO 14001).

Pracovníkům odpovědným za systém managementu a BOZP, auditorům, poradcům, představitelům vedení. Zájemcům z oblasti systémů managementu, kteří si chtějí rozšířit znalosti o systém zaměřený na BOZP. Odborně způsobilým osobám v BOZP a koordinátorům BOZP na staveništi.

 • Úvod do systémů managementu BOZP
 • Terminologie, definice, struktura normy
 • Požadavky normy ISO 45001 a ČSN ISO 45001 ZMĚNA Amd. 1
 • Nebezpečí, rizika a příležitosti, konzultace a spoluúčast, plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků

Interaktivní výklad s průběžnou cílenou diskuzí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:21.11.2024-21.11.2024
Kat. číslo:141506
Cena bez DPH:3800.00 Kč
Cena s DPH:4598.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené