Inovativní vzdělávání
a poradenství

Údržba a požadavky IATF

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


V organizacích certifikovaných podle ISO 9001 nebo IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům údržby otázky, jejichž smyslu je často obtížné rozumět a zodpovědět je. Co vlastně chtějí a jaký je smysl jejich dotazů vyplývá z požadavků uvedených standardů. Jenže ty pokrývají celý systém managementu kvality nikoli jen údržbu. Na druhou stranu, řada z těchto požadavků je oddělením údržby zajišťována anebo se toto oddělení bude na jejich plnění svou činností podílet. Proto je velmi žádoucí udělat si o těchto požadavcích přehled a pochopit jejich smysl.

Cílem kurzu je vyjasnění pozice údržby při auditech a seznámit její pracovníky:

 • s účelem a cíli managementu kvality,
 • s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949, které se týkají jejich práce a s dalšími požadavky,
 • s dalšími východisky pro úlohy údržby, která z uvedených standardů plynou nepřímo.

Pracovníkům údržby společnosti.

 • Co se skutečně musí řešit vzhledem k požadavkům normy IATF 16949, ISO 9001 a souvisejícím jiným požadavkům, které auditor bude vyžadovat
 • Celkový audit údržby a jeho vyhodnocení
 • Systém řízení kvality IATF 16949
 • Definice jakosti
 • Druhy auditů
 • Cíle a politika jakosti
 • Hodnocení jakosti
 • Nástroje k zabezpečení jakosti
 • Nastavení strategie údržby možná rizika
 • Struktura údržby a definice pojmů dle EN 13306
 • Co hledají auditoři?
 • Metoda MBTF a MTTR
 • Standardy a jednobodové lekce
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady, modelové situace.
 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • duben 2024, školí Petr Smíšek
 • červen 2024, školí Petr Smíšek
 • září 2024, školí Petr Smíšek
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.06.2024-24.06.2024
Kat. číslo:142333
Cena bez DPH:4600.00 Kč
Cena s DPH:5566.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:12.09.2024-12.09.2024
Kat. číslo:142334
Cena bez DPH:4600.00 Kč
Cena s DPH:5566.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené