Údržba a požadavky IATF

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308

Kategorie Výroba


V organizacích certifikovaných podle ISO 9001 nebo IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům údržby otázky, jejichž smyslu je často obtížné rozumět a zodpovědět je. Co vlastně chtějí a jaký je smysl jejich dotazů vyplývá z požadavků uvedených standardů. Jenže ty pokrývají celý systém managementu kvality nikoli jen údržbu. Na druhou stranu, řada z těchto požadavků je oddělením údržby zajišťována anebo se toto oddělení bude na jejich plnění svou činností podílet. Proto je velmi žádoucí udělat si o těchto požadavcích přehled a pochopit jejich smysl.

Cílem kurzu je vyjasnění pozice údržby při auditech a seznámit její pracovníky:

 • s účelem a cíli managementu kvality,
 • s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949, které se týkají jejich práce a s dalšími požadavky,
 • s dalšími východisky pro úlohy údržby, která z uvedených standardů plynou nepřímo.

Pracovníkům údržby společnosti.

 • Co se skutečně musí řešit vzhledem k požadavkům normy IATF 16949, ISO 9001 a souvisejícím jiným požadavkům,
  které auditor bude vyžadovat.
 • Jak lze například uvedené požadavky řešit a jak by na některá řešení reagoval auditor.

Vybrané kapitoly ČSN EN ISO 9001 a/nebo IATF, které budou na kurzu probírány:

 • 4 Kontext organizace
 • 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
 • 6.1.2.1 Analýza rizik
 • 6.1.2.2 Preventivní opatření
 • 6.1.2.3 Havarijní plány
 • 6.3 Plánování změn
 • 7.1.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení
 • 7.1.4 Prostředí pro fungování procesů
 • 8.1 Plánování a řízení provozu
 • 8.3.2.1 Plánování návrhu a vývoje - dodatek
 • 8.3.3.2 Vstup pro návrh výrobního procesu
 • 8.5.1.3 Ověřování seřízení
 • 8.5.1.4 Ověřování po odstávce
 • 8.5.1.5 Totálně produktivní údržba (TPM)
 • 8.5.1.6 Management výrobních nástrojů pro sériovou výrobu a management výrobních, zkušebních a kontrolních
  nástrojů a zařízení
 • 8.5.2 Identifikace a sledovatelnost
 • 8.5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů
 • 8.5.6.1.1 Dočasná změna způsobů řízení procesu
 • 10.2.3 Řešení problémů
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady, modelové situace.
 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:23.10.2019-23.10.2019
Kat. číslo:192378
Cena bez DPH:3600.00
Cena s DPH:4356.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené