Technologie plastů pro netechnology

Manažer kurzuIng. Jitka Šlaisová    226 006 388

Kategorie Výroba


V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení se očekává, že se budou orientovat v základních pojmech z oblasti plastů. Praktické zaměření kurzu jim umožní porozumět této problematice.
 • Znalost běžných materiálů, jejich nejdůležitější vlastnosti a zásady práce s nimi.
 • Znalost nejběžnějších strojních zařízení a jejich periferie.
 • Znalost potřebných pracovních postupů a jejich technické a technologické souvislosti od přípravy výroby až po dokončovací práce.
 • Vliv vad na efektivnost výroby.

Kurz je určen všem, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou výrobků z plastů, ať z pohledu jejich navrhování, přípravy, organizace výroby, nebo jejich nákupu či prodeje.

Materiály pro výrobu

 • základní informace o plastech, výhody a nevýhody plastů, rozdělení, struktura plastů, problematika přípravy výroby plastů,
 • procesy výroby plastů - návrh, konstrukce dílů, forem, technologie, materiál - nákup, uložení, zpracování, stroje, periferní zařízení, kvalita, kontrola, prodej, lidský potenciál,
 • materiály - druhy, určení, vliv na kvalitu, recykláty, přísady, fyzikální a mechanické vlastnosti, chemické vlastnosti, odolnost proti chemikáliím, optické a třecí vlastnosti, vlastnosti vybraných materiálů.

Technologie plastů, stroje a nástroje, povrchová úprava

 • technologie výroby plastů, rozdělení technologií, výhody a nevýhody jednotlivých technologických postupů, klasická a speciální technologie vstřikování plastů - odlišnosti, vedlejší a hlavní ztráty v kapacitních možnostech výroby výstřiků,
 • stroje a nástroje pro výrobu plastů, členění, konstrukce, hlavní části strojů, periferie, význam periferií,
 • problematika další povrchové úpravy plastových dílů.

Kvalita, metrologie, ekonomika, vady plastových dílů III

 • sledování kvality, metrologie, obvyklé metody hodnocení kvality v praxi, řízení kvality,
 • ekonomika výroby plastových dílů,
 • vady plastových dílů, příčiny, možnosti odstranění, praktické rozpoznávání vad.

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, cvičení.

 • prezence 9.00-9.10 hod.,
 • program 9.10-16.00 hod.

Jana M., Siemens, s.r.o.

Byla jsem s kurzem celkově velmi spokojena. Překonal mé očekávání.

 • 12. - 14. 6. 2019, Praha, školí Ing. Petr Halaška
 • 27. - 29. 8. 2019, Brno, školí Ing. Petr Halaška
 • 26. - 28. 11. 2019, České Budějovice, školí Ing. Petr Halaška
Místo konání:Brno
Dny:3
Termín:27.08.2019-29.08.2019
Kat. číslo:192370
Cena bez DPH:9800.00
Cena s DPH:11858.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:3
Termín:26.11.2019-28.11.2019
Kat. číslo:192371
Cena bez DPH:9800.00
Cena s DPH:11858.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené