Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Ergonomie a lidský faktor

Ergonomie je jednou z nejmladších vědních disciplín. Jejím základem je řešení systému člověk ? stroj ? prostředí, jehož nejpodstatnějším prvkem je samozřejmě člověk. Smysl provádění ergonomických úprav na pracovišti nebo při navrhování zařízení spočívá v řadě finančních a nefinančních efektů, které s sebou jejich zavedení přináší. Kromě hlavního, kterým je ochrana zdraví člověka a jeho bezpečnost při práci, jsou zde i značné ekonomické přínosy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem kurzu je získat všeobecné podvědomí o oblasti ergonomie. Dále má tento kurz za úkol poskytnout účastníkům informace ve třech základních, dříve zmíněných oblastech. Účastníci jsou v neposlední řadě seznámeni s novými trendy v ergonomii, neboť se v současné době objevují moderní přístupy k řešení ergonomických problémů pomocí výpočetní techniky. Na praktických příkladech a modelových studiích mají účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a ověřit si své logické a kreativní myšlení.

Cíle

 • Seznámit se s oblastí ergonomie.
 • Seznámit se se současnými trendy v oblasti ergonomie.
 • Prakticky pochopit význam ergonomie a naučit se uplatňovat ergonomické principy v praxi.

Určeno

Průmyslovým inženýrům, technologům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Obsah

Úvod do ergonomie

 • definice a historie ergonomie,
 • současný stav ergonomie,
 • ergonomie a legislativa.

Člověk

 • antropometrie,
 • fyziologie,
 • optimální pracovní polohy,
 • ergonomie a zdraví člověka.

Pracoviště

 • prostorové parametry a uspořádání pracoviště,
 • pracovní rovina,
 • vybavení pracoviště.

Manipulace s břemeny

 • hmotnostní a jiné limity,
 • zásady při manipulaci s materiálem.

Ergonomické analýzy

 • check-listy a dotazníky,
 • hodnocení pracovních poloh,
 • hodnocení a manipulace s materiálem,
 • monotonie.

Technika prostředí

 • tepelně-vlhkostní mikroklima,
 • osvětlení,
 • hluk.

Moderní nástroje pro řešení ergonomických problémů

Ergonomie a racionalizace práce

Metodika

Interaktivní výklad, případové studie, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.czErgonomie je jednou z nejmladších vědních disciplín. Jejím základem je řešení systému člověk - stroj - prostředí, jehož nejpodstatnějším prvkem je samozřejmě člověk. Smysl provádění ergonomických úprav na pracovišti nebo při navrhování zařízení spočívá v řadě finančních a nefinančních efektů, které s sebou jejich zavedení přináší. Kromě hlavního, kterým je ochrana zdraví člověka a jeho bezpečnost při práci, jsou zde i značné ekonomické přínosy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem kurzu je získat všeobecné podvědomí o oblasti ergonomie. Dále má tento kurz za úkol poskytnout účastníkům informace ve třech základních, dříve zmíněných oblastech. Účastníci jsou v neposlední řadě seznámeni s novými trendy v ergonomii, neboť se v současné době objevují moderní přístupy k řešení ergonomických problémů pomocí výpočetní techniky. Na praktických příkladech a modelových studiích mají účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a ověřit si své logické a kreativní myšlení.

Cíle

 • Seznámit se s oblastí ergonomie.
 • Seznámit se se současnými trendy v oblasti ergonomie.
 • Prakticky pochopit význam ergonomie a naučit se uplatňovat ergonomické principy v praxi.

Určeno

Průmyslovým inženýrům, technologům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Obsah

Úvod do ergonomie

 • definice a historie ergonomie,
 • současný stav ergonomie,
 • ergonomie a legislativa.

Člověk

 • antropometrie,
 • fyziologie,
 • optimální pracovní polohy,
 • ergonomie a zdraví člověka.

Pracoviště

 • prostorové parametry a uspořádání pracoviště,
 • pracovní rovina,
 • vybavení pracoviště.

Manipulace s břemeny

 • hmotnostní a jiné limity,
 • zásady při manipulaci s materiálem.

Ergonomické analýzy

 • check-listy a dotazníky,
 • hodnocení pracovních poloh,
 • hodnocení a manipulace s materiálem,
 • monotonie.

Technika prostředí

 • tepelně-vlhkostní mikroklima,
 • osvětlení,
 • hluk.

Moderní nástroje pro řešení ergonomických problémů

Ergonomie a racionalizace práce

Metodika

Interaktivní výklad, případové studie, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.11.2018-29.11.2018
Kat. číslo:182351
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:21.03.2019-22.03.2019
Kat. číslo:192342
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.05.2019-22.05.2019
Kat. číslo:192343
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:10.09.2019-11.09.2019
Kat. číslo:192344
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:07.10.2019-08.10.2019
Kat. číslo:192345
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:14.11.2019-15.11.2019
Kat. číslo:192346
Cena s DPH 21%:9196.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků