Inovativní vzdělávání
a poradenství

Ergonomie a lidský faktor

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Ergonomie je jednou z nejmladších vědních disciplín. Jejím základem je řešení systému člověk - stroj - prostředí, jehož nejpodstatnějším prvkem je samozřejmě člověk. Smysl provádění ergonomických úprav na pracovišti nebo při navrhování zařízení spočívá v řadě finančních a nefinančních efektů, které s sebou jejich zavedení přináší. Kromě hlavního, kterým je ochrana zdraví člověka a jeho bezpečnost při práci, jsou zde i značné ekonomické přínosy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem kurzu je získat všeobecné podvědomí o oblasti ergonomie. Dále má tento kurz za úkol poskytnout účastníkům informace ve třech základních, dříve zmíněných oblastech. Účastníci jsou v neposlední řadě seznámeni s novými trendy v ergonomii, neboť se v současné době objevují moderní přístupy k řešení ergonomických problémů pomocí výpočetní techniky. Na praktických příkladech a modelových studiích mají účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a ověřit si své logické a kreativní myšlení.

 • Seznámit se s oblastí ergonomie.
 • Seznámit se se současnými trendy v oblasti ergonomie.
 • Prakticky pochopit význam ergonomie a naučit se uplatňovat ergonomické principy v praxi.

Průmyslovým inženýrům, technologům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Úvod do ergonomie

 • definice a historie ergonomie,
 • současný stav ergonomie,
 • ergonomie a legislativa.

Člověk

 • antropometrie,
 • fyziologie,
 • optimální pracovní polohy,
 • ergonomie a zdraví člověka.

Pracoviště

 • prostorové parametry a uspořádání pracoviště,
 • pracovní rovina,
 • vybavení pracoviště.

Manipulace s břemeny

 • hmotnostní a jiné limity,
 • zásady při manipulaci s materiálem.

Ergonomické analýzy

 • check-listy a dotazníky,
 • hodnocení pracovních poloh,
 • hodnocení a manipulace s materiálem,
 • monotonie.

Technika prostředí

 • tepelně-vlhkostní mikroklima,
 • osvětlení,
 • hluk.

Moderní nástroje pro řešení ergonomických problémů

Ergonomie a racionalizace práce

Interaktivní výklad, případové studie, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Vladimír P., VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.

Velmi dobře zpracovaný materiál, dobře organizováno, splněno mé očekávání. Dobrý výklad s příklady!

Ondřej B., Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Kurz splnil moje očekávání. Lektor s velkými zkušenostmi z praxe, znalec v oboru. Atmosféra na kurzu byla příjemná a uvolněná. Můj cíl kurzu byl naplněn, obohatil mne o analýzy, které mě do budoucna pomohou.

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:21.03.2022-22.03.2022
Kat. číslo:122329
Cena bez DPH:8300.00 Kč
Cena s DPH:10043.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:20.06.2022-21.06.2022
Kat. číslo:122330
Cena bez DPH:8300.00 Kč
Cena s DPH:10043.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.11.2022-29.11.2022
Kat. číslo:122331
Cena bez DPH:8300.00 Kč
Cena s DPH:10043.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené