Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Pracovní doba a její specifika ve výrobních firmách

Pracovní doba ve výrobních firmách má svá specifika, která je třeba zohlednit při jejím rozvrhování v rámci provozu. Náš kurz seznámí účastníky s právní úpravou rozvrhování pracovní doby, včetně možností využití flexibilní pracovní doby, ve vazbě na problematiku odměňování, dovolené či překážek v práci. Naučí Vás řešit konkrétní problémy z praxe v souladu s právními normami a vnitrofiremními pravidly a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Cíle

Absolvent kurzu:

 • zorientuje se v právní úpravě pracovní doby a jejího rozvrhování včetně souvislostí v oblasti odměňování, dovolené a překážek v práci,
 • bude schopen identifikovat možnosti flexibilní úpravy pracovní doby,
 • dokáže aplikovat získané poznatky při stanovení vnitrofiremních pravidel,
 • naučí se řešit konkrétní problémy z praxe v souladu s právními normami.

Určeno

Všem zaměstnancům personálních útvarů, manažerům výroby a majitelům firem, kteří se potřebují zorientovat v dané problematice a správně aplikovat aktuální legislativu ve své firemní praxi.

Obsah

 • Právní úprava pracovní doby
 • Vymezení základních pojmů
 • Stanovená týdenní pracovní doba
 • Kratší a zkrácená pracovní doba
 • Základní pravidla rozvržení pracovní doby
 • Vytváření rozvrhů a možnost jejich změn
 • Pravidla uplatnění rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
 • Konto pracovní doby a jeho specifika oproti jiným typům rozvržení pracovní doby
 • Pružná pracovní doba
 • Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu, mezi směnami a práce ve dnech pracovního klidu a možnost nařizování práce v této době
 • Práce přesčas, v sobotu a v neděli a její mzdová kompenzace
 • Noční práce
 • Pracovní pohotovost
 • Evidence pracovní doby - povinnosti zaměstnavatele
 • Pracovní doba a dovolená
 • Čerpání dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
 • Pracovní doba a překážky v práci
 • Vyhodnocování pracovní doby při pracovní cestě
 • Množství práce a pracovní tempo
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci
 • Pracovní doba ve vztahu k bezpečnosti práce
 • Možnosti úpravy pravidel souvisejících s pracovní dobou prostřednictvím vnitřního předpisu
 • Případy porušení povinností zaměstnance v souvislosti s využíváním pracovní doby a jejich řešení
 • Působnost inspektorátů práce v oblasti pracovní doby
 • Judikatura v oblasti pracovní doby

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:16.04.2019-16.04.2019
Kat. číslo:190518
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:19.11.2019-19.11.2019
Kat. číslo:190519
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků