Inovativní vzdělávání
a poradenství

Pracovní doba a její specifika ve výrobních firmách

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Pracovní doba ve výrobních firmách má svá specifika, která je třeba zohlednit při jejím rozvrhování v rámci provozu. Náš kurz seznámí účastníky s právní úpravou rozvrhování pracovní doby, včetně možností využití flexibilní pracovní doby, ve vazbě na problematiku odměňování, dovolené či překážek v práci. Naučí Vás řešit konkrétní problémy z praxe v souladu s právními normami a vnitrofiremními pravidly a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Absolvent kurzu:

 • zorientuje se v právní úpravě pracovní doby a jejího rozvrhování včetně souvislostí v oblasti odměňování, dovolené a překážek v práci,
 • bude schopen identifikovat možnosti flexibilní úpravy pracovní doby,
 • dokáže aplikovat získané poznatky při stanovení vnitrofiremních pravidel,
 • naučí se řešit konkrétní problémy z praxe v souladu s právními normami.

Všem zaměstnancům personálních útvarů, manažerům výroby a majitelům firem, kteří se potřebují zorientovat v dané problematice a správně aplikovat aktuální legislativu ve své firemní praxi.

 • Právní úprava pracovní doby
 • Vymezení základních pojmů
 • Stanovená týdenní pracovní doba
 • Kratší a zkrácená pracovní doba
 • Základní pravidla rozvržení pracovní doby
 • Vytváření rozvrhů a možnost jejich změn
 • Pravidla uplatnění rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
 • Konto pracovní doby a jeho specifika oproti jiným typům rozvržení pracovní doby
 • Pružná pracovní doba
 • Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu, mezi směnami a práce ve dnech pracovního klidu a možnost nařizování práce v této době
 • Práce přesčas, v sobotu a v neděli a její mzdová kompenzace
 • Noční práce
 • Pracovní pohotovost
 • Evidence pracovní doby - povinnosti zaměstnavatele
 • Pracovní doba a dovolená
 • Čerpání dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
 • Pracovní doba a překážky v práci
 • Vyhodnocování pracovní doby při pracovní cestě
 • Množství práce a pracovní tempo
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci
 • Pracovní doba ve vztahu k bezpečnosti práce
 • Možnosti úpravy pravidel souvisejících s pracovní dobou prostřednictvím vnitřního předpisu
 • Případy porušení povinností zaměstnance v souvislosti s využíváním pracovní doby a jejich řešení
 • Působnost inspektorátů práce v oblasti pracovní doby
 • Judikatura v oblasti pracovní doby

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Lada D.C., PRO.MED.CS Praha a.s.

Kurz je super pro HR z výrobní i nevýrobní firmy, líbí se mi i interakce s lektorkou a studenty , kdy jsme se "potrápili" s otázkami pracovního práva a tím víc si uvědomili , co je správně a co ne! Díky !

 • říjen 2024, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:15.10.2024-15.10.2024
Kat. číslo:140567
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené