Inovativní vzdělávání
a poradenství

Pracovněprávní novinky 2024 a chystaná flexibilní novela zákoníku práce

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Přidejte se k nám na praktický seminář, kde probereme nejnovější vývoj v oblasti pracovního práva! Budeme mluvit o revolučních změnách ve způsobu výkonu práce na dálku, spolupráci s externími specialisty a digitalizaci dokumentace v personálním oddělení. Projdeme všechny důležité novinky, které vstoupily v platnost od konce roku 2023 a především jejich dopad do praxe. Seznámíme se s tzv. flexibilní novelou zákoníku práce jejímž hlavním cílem je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Novela by měla rovněž posilovat konkurenceschopnost zaměstnavatelů, zároveň však zachovávat ochranu práv zaměstnanců a podporovat lepší sladění pracovního a rodinného života. Přijďte a nasajte klíčové informace pro úspěch v dynamickém světě pracovního práva!

  • Absolvent kurzu se bude umět orientovat v právní úpravě jednotlivých institutů novely zákoníku práce a jejím dopadu do praxe, zejména s ohledem na sporné body realizovaných změn. Zároveň se seznámí s očekávanými změnami včetně tzv. flexibilní novely zákoníku práce, která se chystá a měla by nabýt účinnosti k 1. 1. 2025.

Personálním manažerům, jednatelům společnosti, živnostníkům - zaměstnavatelům všech úrovní a zaměstnancům mzdových útvarů.

Zkušenosti a výklad problematických bodů praktické aplikací novely zákoníku práce 2023 (work-life balance novela)

Práce na dálku včetně otázky náhrady nákladů, doručování písemností, informační povinnost zaměstnavatele, změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně dovolené a problematiky rozvrhování pracovní doby.

Změny tzv. konsolidačního balíčku ve vztahu k dohodám o provedení práce

Změny limitů pro zpojistnění dohod o provedení práce, režim "oznámené dohody", ohlašovací povinnost zaměstnavatele ve vztahu k dohodám o provedení práce.

Plánované změny týkající se právní regulace minimální mzdy

Flexibilní novela zákoníku práce - chystané změny

Změny ohledně výpovědní a zkušební doby, sloučení výpovědních důvodů souvisejících se ztrátou zdravotní způsobilosti zaměstnance + náhrada nemajetkové újmy, prodloužení lhůt pro rozvázání pracovního poměrů z kázeňských důvodů, neplatné rozvázání pracovního poměru a právo na dovolenou, flexibilita pracujících rodičů včetně garance pracovního místa, regulace dětské práce, změny ohledně výplaty mzdy, změny v doručování mzdových a platových výměrů.

Interaktivní výklad s řízenou diskusí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-13.00 hod.
  • červen 2024, školí Mgr. Lenka Gomez Tomčalová
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:18.06.2024-18.06.2024
Kat. číslo:140577
Cena bez DPH:4900.00 Kč
Cena s DPH:5929.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené