Inovativní vzdělávání
a poradenství

Personalisté a požadavky auditorů ISO 9001, IATF 16949 - aktuální výklad požadavků

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


V organizacích certifikovaných podle ISO 9001 nebo IATF 16949 externí auditoři při svých auditech pokládají pracovníkům personalistiky otázky, jejichž smyslu je často obtížné rozumět a zodpovědět je. Co vlastně chtějí a jaký je smysl jejich dotazů? Udělejte si o těchto požadavcích přehled a pochopte jejich smysl.

Cílem kurzu je posílení postoje pracovníků útvaru HR při auditech a seznámit je:

 • s účelem a cíli managementu kvality,
 • s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949, které se týkají jejich práce a s dalšími požadavky, které mají vztah k řízení lidských zdrojů,
 • s dalšími východisky pro aktivity oddělení řízení lidských zdrojů, která z uvedených standardů plynou nepřímo.

Personalistům a pracovníkům útvarů řízení lidských zdrojů, kterým auditoři managementu kvality, s nimiž se potkávají, pokládají divné a nesrozumitelné dotazy a oni jim chtějí rozumět.

 • Co se skutečně musí řešit vzhledem k požadavkům nově vydané normy IATF 16949, ISO 9001 a souvisejícím jiným požadavkům, které auditor bude vyžadovat (např. zajištění bezpečného pracovního prostředí)
 • Co z toho je vyloženě úkolem HR a na čem by se měl podílet
 • Jak lze například uvedené požadavky řešit a jak by na některá řešení reagoval auditor

Vybrané kapitoly ČSN EN ISO 9001 a/nebo IATF, které budou na kurzu probírány:

 • 4 Kontext organizace
 • 4.1.2 Bezpečnost produktu
 • 1.1.1 Společenská odpovědnost
 • 1.1.3 Vlastníci procesu
 • 3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace
 • 1.2 Lidé
 • 1.4 Prostředí pro fungování procesů
 • 1.6 Znalosti organizace
 • 2 Kompetence
 • 2.3 Kompetence interních auditorů
 • 3 Povědomí
 • 3.2 Motivace a zmocňování zaměstnanců
 • 7 Komunikace
 • 1.2 Důvěrnost

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady, modelové situace.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:17.09.2024-17.09.2024
Kat. číslo:140546
Cena bez DPH:5400.00 Kč
Cena s DPH:6534.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené