Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nově v roli HR Business Partnera

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Model fungování HR Business Partnerů poprvé popsal "HR guru" Dave Ulrich ve své knize Human Resource Champions. Tuto roli Ulrich definuje jako roli opravdového partnera pro všechny interní klienty; partnera, který dokáže identifikovat jejich potřeby, rozumí jim a dokáže s přidanou hodnotou přinášet správná řešení v situacích, ve kterých se jeho interní klienti nacházejí.

Aby toto mohlo být zajištěno, musí se HR oddělení ve společnosti přeměnit z operativního výkonového na strategické oddělení orientované na interního i externího zákazníka.

 • Poskytnout účastníkům komplexní přehled o fungování HR Business Partneringu.
 • Informovat o specifikách a potřebách tohoto přístupu v různých firmách.
 • Sdílet zkušenosti a příklady transformací ze strany lektora i účastníků.

Všem HR manažerům a HR specialistům, kteří mají zájem vystoupit z pasivní role a stát se pro management firmy skutečnými HR business partnery.

Jak se stát HRBP aneb rozdíl mezi HR Managerem a HR Business Partnerem

 • proč tolik HRBP ve své roli selže?
 • faktory úspěchu implementace HR Business Partnerství,
 • nejčastější uspořádání HR oddělení a role jednotlivých účastníků v něm,
 • typický HRBP model v organizační struktuře.

Požadované vlohy, kompetence a osobnostní charakteristiky HRBP

 • k čemu je třeba mít zápal a nadšení pro věc,
 • partner změny už něco sám od sebe změnil a fungovalo to pak lépe,
 • respekt, ochota se rozhodnout a bojovat za svou věc, v mnoha případech i vůči vedení,
 • dostatek selského rozumu pro zadání nebo řešení problému,
 • neustálý networking jako základní prvek DNA HR Business Partnera,
 • měřitelná kritéria HRBP v oblasti náboru, výběru, hodnocení, odměňování i rozvoje.

Jak se dostat od administrativy k internímu poradenství?

 • jak úspěšně implementovat model HRBP do organizace,
 • důraz na business nebo na odbornost?

Interaktivní výklad s praktickými příklady z praxe a konkrétními postupy. Diskuze a sdílení zkušeností.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Vlasta B., Pražská teplárenská a.s.

Velmi dobrá komunikace lektorky, zapojení všech účastníků!

Lenka U., Aisan Industry Czech, s.r.o.

Skvěle vedený kurz formou debaty!

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:29.09.2021-29.09.2021
Kat. číslo:110554
Cena bez DPH:4300.00 Kč
Cena s DPH:5203.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené