Inovativní vzdělávání
a poradenství

eNeschopenky - praxe a dokumenty, ZP legislativní změny

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Školení je určeno zejména pro personalisty a mzdové účetní, jakož i pro ostatní zájemce o oblast pracovní neschopnosti z pohledu pracovního práva a sociálního zabezpečení. Účelem semináře je zhodnotit zkušenosti, které byly dosud získány při aplikaci změn v souvislosti se zrušením karenční doby a zavedením elektronické neschopenky v praxi. Účastníci dostanou v rámci semináře vnitřní směrnici k zavedení povinností souvisejících s elektronickou formou neschopenky zaměstnance, vnitřní předpisy a související dokumenty s prováděním kontrol dočasné pracovní neschopnosti včetně podnětu k ukončení DPN z důvodu její nedůvodnosti. Část semináře bude věnována také přehledu změn v souvislosti s novelou zákoníku práce, kterou schválila Vláda ČR v prosinci 2019.

 • Absolventi kurzu se seznámí s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů a s nejnovější judikaturou.

HR manažerům, personalistům, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům a dalším zájemcům z oblasti právní a personální praxe.

eNeschopenka

 • eNeschopenka (charakteristika, srovnání dokladů a jejich pohybu u zaměstnavatelů),
 • kdy může "vzniknout" dočasná pracovní neschopnost zaměstnance, jak je posuzován výkon práce zaměstnance a současně vznik DPN téhož dne,
 • tiskopisy (3dílný tiskopis, průkaz dočasně práce neschopného, potvrzení o trvání DPN),
 • povinnosti praktického lékaře,
 • změny pro zaměstnavatele (při vzniku DPN, v době trvání pracovní neschopnosti, při skončení DPN),
 • důsledky technického výpadku elektronického systému České správy sociálního zabezpečení,
 • povinnosti zaměstnanců a jejich zakotvení ve vnitřních předpisech zaměstnavatele,
 • kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců a související dokumentace s výkladem,
 • podnět ke kontrole důvodnosti dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance,
 • rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného v praxi.
 • nejčasnější chyby

Zákoník práce ve světle legislativních změn

 • základní pravidla pro výpočet a poskytování dovolené,
 • povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • nová pravidla doručování,
 • work-life balance,
 • návrat zaměstnankyně z mateřské a rodičovské dovolené,
 • sdílená pracovní místa,
 • fúze společností a přechod práv a povinností,
 • náhrada újmy vzniklá pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Aktuální judikatura

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené