Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nákup v době prosperity/recese

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Specializovaný kurz pro manažery nákupu. Dobře připravená nákupní strategie počítá s obdobím růstu i poklesu. Změna tržního cyklu pak znamená pouze změnu taktických opatření, změnu chování - ne cílů. Kurz je zaměřen na optimalizaci nákupního procesu, jak pro období nedostatku zdrojů, kdy dochází k přehřívání trhů, tak na období poklesu, období nadbytečných kapacit. 

Včasné rozpoznání změny a její následné řízení umožní správné vyladění procesu. Dává nákupním manažerům do rukou flexibilní nástroje pro práci s úsporami, návody pro podchycení nákupních rizik, hlídá zadní vrátka. Napovídá, kdy se nestarat a využít situace, nebo naopak, kdy být umírněnými vyjednavači, jak se dostat rychle z problémů, respektive jim zabránit.

 • Získat návod, jaká taktická opatření zvolit při proměnách trhu (konjunktura a krize).
 • Rozpoznat zdroje úspor ve firmě.
 • Rozpoznat možná rizika plynoucí ze špatných taktických opatření.
 • Naučit se řídit tým nejen v dobrých, ale hlavně ve zlých časech.
 • Naučit se prezentovat nákupní oddělení jako útvar s přidanou hodnotou.

Seminář je určen především pracovníkům nákupních útvarů a jejich manažerům, ale i dalším manažerům útvarů odpovědných za náklady.

Role nákupu při hledání a realizaci příležitostí k zisku a zamezení ztrát

 • přidaná hodnota nákupu - podíl na výnosech firmy,
 • životní cyklus produktu/nákupního trhu - konjunktura a krize,
 • taktická opatření při proměnách trhu - růstu/poklesu.

Když se trhu daří a firmě ještě víc

 • marketingem řízená firma (nebo ne?),
 • zdroje konkurenční výhody - dlouhodobost,
 • strategická partnerství,
 • pojistky - vztahy i zdroje,
 • kdy nastane změna?

Opatření pro zlé časy

 • inovace vstupů a plynoucí výhody, Design for sourcing,
 • Cost avoidance a Design to cost,
 • nákupní specialisté součástí týmu pro plán,
 • technologie na míru - autentická odlišnost,
 • vztahy na míru - neautentická odlišnost (co Číňané neokopírují),
 • úspory z dlouhodobé spolupráce a partnerství,
 • úspory - nízké náklady vstupů - skutečná konkurenční výhoda?
 • štíhlý nákupní proces a jeho měřitelnost,
 • automatizace, outsourcing/insourcing činností.

Ztráta neprodává!

 • byli jsme krok od propasti - nyní jsme udělali krok vpřed!
 • jak z toho ven,
 • úspory pod tlakem,
 • zaměstnanci jako spolupodnikatelé,
 • partneři jako věřitelé,
 • krizové řízení,
 • za jeden provaz: Groupthink, Ďáblův advokát, vyhoření, důvěra.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady z reálné praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 20. 11. 2020, Praha, školí Ing. Josef Zrník
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:20.11.2020-20.11.2020
Kat. číslo:101020
Cena bez DPH:4800.00
Cena s DPH:5808.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené