Inovativní vzdělávání
a poradenství

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2020 - v obchodní praxi

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

TypInteraktivní virtuální třída


Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vyplňování dokladů souvisejících s INTRASTATem. Náš seminář seznámí účastníky přehlednou a srozumitelnou formou se všemi základními pravidly používání a vyplňování těchto dokladů, včetně praktických ukázek.

 • Seznámení se všemi používanými právními předpisy.
 • Seznámení s pravidly sazebního zařazování zboží.
 • Seznámení s praktickým vyplňováním dokladů ve vazbě na příslušné obchodní operace.
 • Seznámení se všemi variantami elektronických podání INTRASTAT.

Zaměstnancům, popř. zástupcům firem obchodujících se zeměmi EU a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou INTRASTATu a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se INTRASTATu.

 • Úvod do práva Evropské unie
 • Celní sazebník EU a jeho používání
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Statistika vnitrounijního obchodu INTRASTAT
 • Využití dat z INTRASTATu pro strategické plánování firmy
 • Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do INTRASTATu
 • Způsob a vykazování údajů a předávání výkazů pro INTRASTAT
 • Údaje uváděné do výkazů při odeslání/přijetí zboží
 • INCOTERMS a INTRASTAT
 • Výjimky a zvláštní postupy při vykazování pro určité druhy zboží
 • Seznámení s možnými formami podání hlášení INTRASTAT
 • Nejčastější chyby při vyplňování hlášení INTRASTAT
 • Opravy podaných výkazů

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 9. 9. 2020, Praha, školí plk. Mgr. Josef Vachtl
 • 4. 11. 2020, Praha, školí plk. Mgr. Josef Vachtl
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:04.11.2020-04.11.2020
Kat. číslo:101208
Cena bez DPH:3600.00
Cena s DPH:4356.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené