Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní sazebník a další aktuality z oblasti celního řízení

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí účastníky se souvislostmi mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě mimo EU a uplatňováním celních předpisů.

Jádrem semináře je seznámení s celní nomenklaturou a dále aktuální informace k novinkám v oblasti celního řízení.

Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celním sazebníkem EU a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se zařazování zboží do nomenklatury celního sazebníku a zároveň se dozvědět nejnovější aktuality z oblasti celního řízení.

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v celním sazebníku EU,
 • používat celní sazebník pro celní, statistické a daňové účely,
 • prakticky využívat závazných a nezávazných informací o sazebním zařazení,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje,
 • aplikovat v praxi získané informace k aktuálním novinkám v širší oblasti celního řízení.

Zaměstnancům, popř. zástupcům firem obchodujících se zeměmi EU a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou celní nomenklatury, popř. z ní vyplývajících tarifních a netarifních opatření.

 • Základy práva EU - s důrazem na aktuální změny v celních předpisech
 • Celní předpisy EU, česká legislativa, související ustanovení
 • Struktura celního sazebníku
 • Harmonizovaný systém
 • Kombinovaná nomenklatura EU
 • TARIC, TARIC CZ
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Závazná informace o sazebním zařazení
 • Celní sazebníky třetích zemí
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití pro správné zařazení zboží

Každý účastník obdrží v den konání:

 • Odkaz ke stažení obsahující související aktuální právní předpisy a další informace.

Dotazy se mohou týkat jakékoli celní problematiky

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • květen 2024, školí Ing. Michal Kubát
 • listopad 2024, školí Ing. Michal Kubát
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:27.11.2024-27.11.2024
Kat. číslo:141208
Cena bez DPH:4400.00 Kč
Cena s DPH:5324.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené