Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní předpisy 2020 v obchodní praxi

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí účastníky se souvislostmi mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě a uplatňováním celních předpisů.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • orientovat se v české legislativě a v legislativě EU v rámci celní problematiky,
 • používat celní sazebník EU,
 • orientovat se v preferenčních vztazích EU se třetími zeměmi,
 • uplatňovat správné postupy v celních procedurách,
 • dodržovat správné zásady při obchodování se třetími zeměmi.

Všem přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení, zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi. Dalším zájemcům, kteří se potýkají s celními záležitostmi, potřebují si osvojit, osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se celního řízení v EU.

 • Úvod do práva Evropské unie
 • Celní sazebník EU a jeho používání
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Preferenční vztahy EU ke třetím zemím
 • Prokazování původu zboží
 • Celní předpisy EU, česká legislativa, celní kodex
 • Celní řízení
 • INCOTERMS v celním řízení
 • Celní režimy - jejich specifika a použití

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Olga H., TRW Automotive Czech s.r.o.

Dobře podaný výklad, spousta příkladů z praxe, velmi užitečné školení.

 • 10. 3. 2020, Praha, školí plk. Ing. Michal Kubát
 • 12. 5. 2020, Plzeň, školí plk. Ing. Michal Kubát
 • 26. 6. 2020, Praha, školí plk. Mgr. Josef Vachtl
 • 27. 10. 2020, Praha, školí plk. Mgr. Josef Vachtl
Místo konání:Plzeň
Dny:1
Termín:12.05.2020-12.05.2020
Kat. číslo:101201
Cena bez DPH:3600.00 Kč
Cena s DPH:4356.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:26.06.2020-26.06.2020
Kat. číslo:101203
Cena bez DPH:3600.00
Cena s DPH:4356.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:27.10.2020-27.10.2020
Kat. číslo:101204
Cena bez DPH:3600.00
Cena s DPH:4356.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené